Бюлетин №6 на САК за периода 01-23.12.2021

/


Софийска Адвокатска Колегия

СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

Пожелаваме на всички успешна, здрава, мирна и благодатна Нова година!

Нека чудото на Рождество озари домовете и сърцата с любов, топлота и хармония.

Нека да приключим годината с благодарност и да започнем Новата с надежда!

І. За колегията

1. Съобщение за Апис и Сиела

Въз основа на решение на Съвета на САК от 15 декември 2021 г. е осигурена възможност за всички адвокати от САК да ползват по избор една от правноинформационните системи „АПИС“ (модулите „АПИС ПРАВО“ и „АПИС ПРАКТИКА“) или „СИЕЛА“ (модулите СИЕЛА НОРМА – официален и неофициален раздел на Държавен вестник, и Съдебна практика).

Искане за ползване на избрания от Вас продукт може да направите като попълните електронният формуляр, достъпен на сайта на колегията.

2. Съобщение за застраховки „Професионална отговорност“

На първото редовно заседание на Софийски адвокатски съвет през 2022 г., което ще се проведе на 12.01.2022 г., предстои да се вземе решение за подновяване на договора за групова застраховка „Професионална отговорност“ за адвокатите от САК, в случай че междувременно Висшият адвокатски съвет не е взел решение за сключване на подобна застраховка за всички адвокати от страната.

3. На заседанието си на 15 декември 2021 г. Съветът на Софийската адвокатска колегия взе решение да бъдат сключени договори с Медицински център „Свети Пантелеймон“ и Медицински център „САНУС 2000“ за извършване на периодични профилактични медицински прегледи на адвокати от САК при условие, че договорът се сключи по индивидуалните цени на услугите, включени в пакета, като се заплаща индивидуално за конкретно предоставената на адвоката медицинска услуга. (Решения №785 и №786 от Протокол №37).

4. IN MEMORIAM.


С дълбока и неизмерима тъга Ви съобщаваме, че на 22 декември ни напусна нашият колега и скъп приятел адвокат Ваня Траянова.

Член на Софийска адвокатска колегия от 1993 г., в дългогодишната си всеотдайна работа като адвокат Ваня Траянова е помогнала на стотици хора и е вдъхновила много колеги в трудната мисия да бъдат адвокати. През 2020 г. е избрана за втори пореден мандат за член на Софийския адвокатски съвет, в работата на който внасяше не само професионализъм, а и мъдрост, човечност и добрина.

Признание за нейния професионализъм и отдаденост на адвокатската професия беше избирането ѝ само преди два месеца за председател на Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев“.

Скърбим за загубата на Човек с голямо сърце и широка душа като Ваня и поднасяме своите най-искрени съболезнования на семейството ѝ и на нейните близки в този труден за тях момент.

Почивай в мир, скъпа Ваня!

Опелото ще се състои на 28.12.2021 г., от 14.00 ч., в храм „Света Неделя“ в гр. София.

ІІ. Обучение и квалификация

Проведени обучения през декември:

1. Обучение на тема: „АД в практиката на ВКС“

На 2 декември 2021 г. се проведе онлайн обучение на тема: „АД в практиката на ВКС“, с лектор доц. д-р Николай Колев, адвокат от Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН.

2. Уебинар за медиация при спорове за интелектуална собственост и технологии

На 7 декември 2021 г. се проведе уебинар на тема „Медиация и арбитраж при спорове, касаещи интелектуална собственост и технологии“. Събитието бе организирано от Патентното ведомство на Република България в сътрудничество с Центъра за арбитраж и медиация на Световната организация за интелектуална собственост и със съдействието на Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд.

3. Обучение на тема: „Конкурентно право, трета част – Нелоялна конкуренция“

На 14 декември 2021 г. се проведе онлайн обучение на тема: „Конкурентно право, трета част – Нелоялна конкуренция“, с лектор Румяна Карлова, бивш член на Комисията за защита на конкуренцията.

4. Обучение на тема: „Проблеми на изпълнително производство“

На 17 декември 2021 г. се проведе онлайн обучение на тема: „Проблеми на изпълнително производство: 1. Въпросът дали е допустима отмяна на влязло в сила постановление на съдебния изпълнител за възлагане на недвижим имот, предмет на публичната продан в изпълнителния процес по ГПК 2. Проблеми във връзка с обжалване на разпределението.“ Лектор бе проф. Валентина Попова, адвокат в Софийската адвокатска колегия, преподавател в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Адвокатите, участвали в обученията и върнали на електронния адрес education@sak-sas.bg попълнени анкетни карти, ще получат сертификат за преминато обучение, като същото ще бъде зачетено като изпълнение на задължението им по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, приета от Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ, на основание Решение №266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийската адвокатска колегия организира, можете да намерите и на интернет страницата ѝ на адрес: www.sak-sas.bg.

III. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 януари 2022 г. е обявен на сайта на Софийската адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийската адвокатска колегия за януари 2022 г. е обявен тук.

Светли празници!


© 2022 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне