Home

Софийска Адвокатска Колегия

АНКЕТНА КАРТА за осъвременяване на информацията за контакти с адвокатите от ОК „Адвокат“

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с подетата инициатива от ръководството на ОК „Адвокат” за осъвременяване на адвокатите, членуващи в касата, Ви каним в срок до 30.11.2020 г./понеделник/, да изпратите електронно: три имена, адвокатски номер, имейл адрес и номер за връзка като попълните приложената по-долу кратка анкетна карта.

АНКЕТНА КАРТА за осъвременяване на информацията за контакти с адвокатите от ОК „Адвокат“

ОК “АДВОКАТ“

Срок за становища по концепцията за нов Закон за адвокатурата и предстоящо обучение на САС.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че на 30.11.2020г. изтича крайният срок за подаване на становища, мнения и предложения по концепцията за нов Закон за адвокатурата.

Всички колеги от САК, които имат предложения за изменение и допълнение по концепцията за нов Закон за адвокатурата, могат да подадат предложенията си директно на електронната поща на ВАдвС: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Отделно от това Ви информираме, че продължава серията онлайн обучения, организирани до края на календарната година. Поредното обучение е на тема: Опитът от прилагането у нас на Общия регламент за защита на данните. За особените правила на Директива 2016/680 за защита на личните данни при използването им от полицейските и правоприлагащите органи, което ще се проведе на 25.11.2020г. /сряда/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор д-р Невин Фети.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/81590304651?pwd=b0l4VFBUYXpUNTZHRFd0UnZPOHA2UT09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 815 9030 4651
Passcode: 074200

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на лекцията-дискусия на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

Поздравление от Председателя на САК адв. Ивайло Данов по случай професионалния празник на българските адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги!

Честит професионален празник!

В този важен за българската адвокатура ден, ми се иска да припомня част от заявеното от д-р Константин Стоилов, един от създателите на първия „Закон за адвокатите“ през 1888 година, а именно, че за адвокатите:“...се изискват първо нравствени качества, после умствени. Нравствени, защото на адвоката се поверяват именията и честта на хората, от тях зависи тяхното спасяване или опростяване, наконец – на него се поверяват такива тайни, които ако е нечестен, може да повреди на своите клиенти и на обществото, а тъй също и на съдилището“.

В настоящата действителност, в която редица човешки ценности са застрашени от изчезване или принизяване, думите на този забележителен български юрист и адвокат намират своето все по-голямо значение и смисъл. Дълбокото ми убеждение е, че българските адвокати отговарят на заложените още в първия ни закон стандарти – да притежават високи нравствени качества и професионализъм. Всички Вие ги проявявате всекидневно в битката за утвърждаване на върховенството на правото и за отстояване на демокрацията в нашето общество. Вярвам, че Вашият професионализъм и отдаденост са гаранция за защита интересите на българските граждани, които все по-отчетливо се нуждаят от справедливост.

Пожелавам Ви преди всичко здраве, професионални и лични успехи!

Бъдете все така изпълнение с ентусиазъм, сили и енергия, за да продължите да упражнявате достойно нашата професия и да градите доброто име на българската адвокатура!

адв.Ивайло Данов
Председател на САК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВПИСАНИТЕ В НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С цел своевременно изплащане от НБПП на положения от Вас труд, отчетите по предоставената правна помощ следва да се регистрират в отдел „Правна помощ” на САК най-късно до 04.12.2020г.(включително).

Софийски адвокатски съвет

ТВ предаване за организираните от САК събития през 2019г.

Печат PDF

В навечерието на Професионалния празник на българската адвокатура - 22-ри ноември, екипът на предаването „Кариера“ разговаря с Председателя на Софийската адвокатска колегия адв. Ивайло Данов. В предаването адв. Данов очерта по-важните събития през 2019-та година, които организира и осъществи най-голямата адвокатска колегия у нас, съвместно с Висшия адвокатски съвет и в сътрудничество с други партньори. Председателят на Софийската адвокатска колегия направи и официално обръщение по случай Празника на адвокатската общност у нас.

Очаквайте излъчването на специализираното предаване тази събота, 21 ноември, след новините на ТВ Европа /и "Радио Европа - новините сега", 105.6 MHz за София/, от 20.30ч. и неделя, 22-ри ноември, от 10.30 ч.

Софийски адвокатски съвет

Становище от САС

Печат PDF

SAK Stanovishte 1

SAK Stanovishte 2

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Предложения за изменения на ЗИД на ГПК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Днес в ДВ беше публикуван ЗИД на ГПК, който урежда условията за участие на страните чрез видеоконференция.

В тази връзка Ви уведомявам, че на линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=5585 може да се запознаете с проект на ЗИД на ГПК и мотивите към него, срокът за обществено обсъждане на който изтича на 19.11.2020г./четвъртък/.

По тази причина моля до 14ч. на 18.11.2020г./сряда/ да изпратите на ел.адрес на САК: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. Вашите предложения за изменения в проекта на ЗИД на ГПК, за да има възможност САС да ги обобщи и изпрати от името на САК до Министерство на правосъдието в горепосочения срок за обществено обсъждане.

Председател на САС
адв.Ивайло Данов

Групиране на наказания. Приспадане на периода на задържане и търпяно наказание. Привеждане на наказанието в изпълнение. Изпълнителска давност.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет Ви кани на обучение на тема: „Групиране на наказания. Приспадане на периода на задържане и търпяно наказание. Привеждане на наказанието в изпълнение. Изпълнителска давност“, което ще се проведе на 18.11.2020г. /сряда/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор - адв.Андрей Янкулов от САК.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/82003888460?pwd=emJUZEg2R0JFdXRwUGgrb2hZVmZBdz09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 820 0388 8460
Passcode: 946784

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

НАСОКИ ЗА РАБОТА С ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

За да се възползвате от функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие е необходимо да си направите регистрация. Регистрацията се осъществява посредством подаване на заявление по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) или на място в регистратурата на избран от Вас съд.

За ваше улеснение прилагаме кратки насоки за работа с Единния портал за електронно правосъдие, с които може да се запознаете тук: Насоки за работа с Единния портал за електронно правосъдие

Тези насоки са изготвени от адв.Гергана Върбанова от Адвокатска колегия - Варна, която даде своето съгласие да бъдат качени на сайта на САК.

Софийски адвокатски съвет

Промени в регистър Булстат

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В Държавен вестник бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Регистър Булстат (ЗИД ЗРБ), с който са въведени промени в Закона за Регистър Булстат (ЗРБ), в сила от 04.01.2022г. Измененията имат за цел хармонизиране на вътрешното ни законодателство с принципите, свързани с обработване на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Едно от измененията и допълненията касаят физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 , упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и други физически лица - осигурители в т.ч. и адвокатите като самоосигурямащи се лица, а именно преобразуване на ЕИК за физическите лица от 10-значен на 9-значен код.

Преди промяната кодът по БУЛСТАТ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от ЗРБ (т.е. лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и физически лица – осигурители), е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ).

Използването на кода по Булстат на физическото лице, който представлява неговият ЕГН/ЛНЧ, за извършване на справки в регистъра би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на съответното физическо лице.

В тази връзка с оглед защита на личните данни на посочените категории лица е предвидено Агенцията по вписванията служебно да преобразува техния ЕИК от 10-значен на 9-значен код. Това ще бъде извършено автоматизирано чрез специален софтуер, надграждащ регистър БУЛСТАТ, който ще бъде изграден от Агенцията по вписванията в рамките на преходен период от 14 месеца от обнародването на ЗИД на ЗРБ в „Държавен вестник“, т.е. до 04.01.2022г.

След влизането в сила на закона Агенцията по вписванията служебно следва да уведомява и автоматизирано да предоставя информация за връзката между стария и новия код на Националната агенция за приходите и на другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни.

Предвидено е Агенцията по вписванията да осигури възможност за извършване на справка стар - нов код за посочената категория физически лица на официалната Интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

Софийски адвокатски съвет

Cъдийcĸaтa ĸoлeгия на ВСС paзpeши cъдeбнa вaĸaнция

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На вчерашното си заседание Съдийcĸaтa ĸoлeгия нa Bисшия съдебен съвет единодушно взе решение, с което на практика paзpeши нa aдминиcтpaтивнитe pъĸoвoдитeли на съдилищата дa oбявявaт cъдeбнa вaĸaнция пo мecтa пpи влoшeнa eпидeмичнa oбcтaнoвĸa и мнoжecтвo зaбoлeли cъдии и cлyжитeли.

Hoвият тeĸcт глacи: “Πpи нeoбxoдимocт и въз ocнoвa нa oбeĸтивни дaнни зa paзпpocтpaнeниeтo нa зapaтa c Koвид-19, coчeщи нa yвeличaвaнe нa бpoя нa зapaзeнитe в cъoтвeтния cъдeбeн paйoн и/или в opгaнa нa cъдeбнaтa влacт, aдминиcтpaтивният pъĸoвoдитeл мoжe дa взeмe peшeниe зa oтcpoчвaнe нa нacpoчeнитe пpoизвoдcтвa, дa нe ce пpoвeждaт oтĸpити cъдeбни зaceдaния и дa ce глeдaт caмo нeoтлoжнитe дeлa пo чл. 329, aл. 3 ЗСВ зa oпpeдeлeн oт нeгo paзyмeн cpoĸ“. Kaтo тeзи зaпoвeди нa aдминиcтpaтивнитe pъĸoвoдитeли нeзaбaвнo тpябвa дa ce пyблиĸyвaт нa cтpaницaтa нa cъoтвeтния cъд и дa бъдaт изпpaтeни нa BCC, ĸoйтo cъщo щe ги пyблиĸyвa.

Mяpĸaтa щe вaжи, дoĸaтo нe влязaт в cилa пpoмeнитe в Зaĸoна за мерките и действията по време на извънредното положение, които все още не са публикувани в ДВ.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

ВАЖНО

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Моля, ако някои от Вас са участвали в доброволчески акции по време на епидемията от COVID-19 да изпратите имейли с трите си имена и адвокатски номер на електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 13.11.2020 г.

Моля да уточните на кои дати (в кой период) и към коя организация сте участвали в горепосочените доброволчески акции.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Лекция-дискусия на тема: Бъдещето на адвокатската професия

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По инициатива на председателя на САК адвокат Ивайло Данов утре - 11.11.2020г.  от 16.00ч. ще се проведе лекция-дискусия на тема: Бъдещето на адвокатската професия, с лектор адвокат Борислав Боянов.

Адвокат Борислав Боянов е член на САК от 11.07.1984г., управляващ съдружник в „Адвокатско дружество „Боянов и Ко““, едно от най-големите и световно признати адвокатски дружества у нас, класирано като лидер в областта на корпоративното и търговското право, банковото право и финансите, интелектуалната собственост, конкуренцията, недвижимите имоти и решаването на спорове.

Лекцията-дискусия ще бъде организирана под формата на уебинар – дистанционно чрез платформата Zoom. Тя е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/88339929153?pwd=UmNDSS9TZExZQ1NKNldxYWlMZjQzZz09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 883 3992 9153
Passcode: 077712

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на лекцията-дискусия на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

Събиране на вземанията на САК към адвокати от колегията

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В изпълнение Решение на Общото събрание на САК от 28.01.2020 г., Софийският адвокатски съвет предприе действия по събиране на вземанията на колегията от адвокати, които не са платили наложените им глоби и разноски по дисциплинарни дела.

Обръщаме се към всички адвокати, членове на САК, които желаят PRO BONO в полза на колегията да водят заповедни и изпълнителни производства срещу дисциплинарно наказани адвокати, да заявят това в срок до 20.11.2020г. на електронната поща на САК - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като посочат имената си, телефон и ел.поща за контакт с тях.

Обръщаме се и към всички адвокати от САК, длъжници към касата на колегията, с предложение за сключване на нотариално заверени споразумения за разсрочване на вземанията, в случай че колегите нямат възможност да заплатят изцяло задълженията си към САК.

Софийски адвокатски съвет

ОТЛАГА СЕ провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати - Есенна сесия 2020 г.

Печат PDF

Уведомяваме всички кандидати, подали чрез Софийския адвокатки съвет документи за полагане на адвокатски изпит пред Висшия адвокатски съвет, че с оглед на тежката епидемична обстановка в страната, с Решение на Висшия адвокатски съвет от 6 ноември 2020 г. се ОТЛАГА провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати, насрочен за 14, 15 и 28 ноември 2020 г.

При насрочването на новите дати за изпита, те своевременно ще бъдат публикувани на сайта на Висшия адвокатски съвет.

Софийски адвокатски съвет

Проблеми на договорите за застраховане. Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или "Имуществено застраховане" (вкл. Автокаско)

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет Ви кани на обучение на тема: Проблеми на договорите за застраховане. Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или "Имуществено застраховане" (вкл. Автокаско)“, което ще се проведе на 12.11.2020г. /четвъртък/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор Красимир Машев, съдия в Софийски апелативен съд.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/89417185676?pwd=aVE2SzVoUHFqS1dSVFlOZmx0NFNGUT09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 894 1718 5676
Passcode: 802917

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на лекцията-дискусия на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ до членовете на ОК „АДВОКАТ“

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че от м.ноември 2020 г., Управителят на ОК “Адвокат“ ще определя приемен ден за решаване на възникнали проблеми и въпроси, свързани с работата на касата.
На 23.11.2020 г. от 11 до 15 ч. може да поставите своите въпроси след предварително записване на тел.: (0879) 20 22 33.

ОК „АДВОКАТ“

Позиция на САС против ЗИД на ЗМДИП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Днес, 06.11.2020г., Софийският адвокатски съвет взе неприсъствено решение, с което изрази позиция против предлаганата законодателна промяна в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, по силата на която законоустановените срокове за провеждане на ОС на 27-те адвокатски колегии и ОСАС ще бъдат удължени с три месеца.

С пълния текст на позицията може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2020