Софийска Адвокатска Колегия
Home

Софийска Адвокатска Колегия

ВАЖНИ СТАНОВИЩА НА САС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Вчера – 21.01.2021г., Софийският адвокатски съвет изпрати становище до Министъра на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова, за допълване с членове на САС състава на работната група, създадена към МП, за изработване на проект за изменение и допълнение на Наредбата за заплащане на правната помощ.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.

Вчера – 21.01.20201г., Софийският адвокатски съвет изпрати и становище до Висшия адвокатски съвет за неоснователност на жалби с вх.№№ 22053/23.12.2020г. и 22054/23.12.2020г. на САК, подадени от адв.Стефан Марчев срещу приети решения на САС с аргументи, че решенията са взети по целесъобразност в пълно съответствие с разпоредбите на ЗА, както и че в двете жалби се интерпретират неточно и откровено невярно редица факти и се правят определени негативни внушения.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.

Софийски адвокатски съвет

БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ ОТ САК

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет съвместно със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират за адвокатите от САК подновяване на групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2021г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат за всички събития 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които са договорени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в срок до 22.02.2021г. на ел. поща на „Би Ай Джи Къмпани“ - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на ел.поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , или на хартиен носител в регистратурата на САК, намираща се на адрес: гр.София, бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2.

В случай че заявлението се подава на имейл, то задължително трябва да е подписано и сканирано, както и да бъде отбелязано в посочените квадратчета, че адвокатът е съгласен да предостави личните си данни.

За включилите се в груповата полица за „Професионална отговорност на адвоката“ са договорени преференциални тарифи и за други застраховки с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Приложения:

- Образец на заявление за включване към групова полица.

- Оферта с доплащане за по-високи лимити на отговорност, при желание на адвокати от САК.

Софийски адвокатски съвет

Отлагане на публичната дискусия по концепцията за нов ЗА

Печат PDF
Уважаеми колеги,
 
уведомяваме Ви, че днешната публична дискусия по концепцията за нов ЗА се отлага, поради заболяване на модератора.
 
Софийски адвокатски съвет

Публична дискусия по концепцията за нов ЗА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Днес - 21.01.2021г. от 14 часа до 17 часа ще се проведе поредната публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата, организирана от Софийския адвокатски съвет съвместно с ОСА и ФОБА.

Дискусията е под формата на уебинар и ще се разисква следната тема: ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ НА АДВОКАТИТЕ. АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА. УЧРЕДЯВАНЕ. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА. ЛИКВИДАЦИЯ. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/81261825752?pwd=bFVwWitQd3YzSlVSTUc2U0ZOelBCQT09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 812 6182 5752
Passcode: 007476

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

САС отпуска финансови помощи за заболели от COVID-19 адвокати от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет пое инициативата и откри в ОББ дарителска сметка за физически и юридически лица с цел подпомагане на адвокати, вписани в регистрите на САК, без финансови задължения към САК и ВАдвС, засегнати от пандемията COVID-19.

Съгласно приетите от съвета Правила за реда и условията за набиране и разходване на средства по дарителска сметка на САК, даренията се предоставят на заболели от коронавирусна инфекция адвокати от САК, намиращи се в тежко здравословно състояние (приети за болнично лечение в ковид отделение или реанимация) и едновременно с това в тежко финансово състояние. Тези обстоятелства се установяват чрез заявление от лицето, от член на неговото семейство или от колега- адвокат от САК, придружено от медицински документи и декларация за гражданско и имуществено състояние, подписана лично от адвоката. Прилага се и документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидата за финансова помощ, по която следва да се преведат отпуснатите средства.

Получателите на финансови помощи се определят с решение на Софийския адвокатски съвет, след доклад на Комисията за социално подпомагане към САС.

Заявлението и Декларацията може да изтеглите тук:

Заявление за ковид заболелите

Декларация за гражданско и имуществено състояние

Правила за реда и условията за набиране и разходване на средства по дарителска сметка на САК може да видите ТУК

Даренията на парични средства се приемат с превод на дарената сума по следната специална банкова сметка на САК за набиране на дарения в „ОББ“ АД:

IBAN: BG97 UBBS 8888 5000 6723 40

BIC: UBBSBGSF

Софийски адвокатски съвет

График на обученията и публичните дискусии до края на м.януари 2021г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че до края на месец януари 2021 година ще се проведат още две онлайн обучения на САС, а именно:

- 20.01.2021г. /сряда/ от 14 часа до 17 часа ще се проведе обучение на тема: "Гражданскоправни последици от нарушение на конкурентното право" с лектор Андрей Георгиев, съдия в Районен съд София.

- 26.01.2021г. /вторник/ от 14 часа до 17 часа на тема: "Съдебен контрол в досъдебното производство. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. Съдебен контрол при събирането на доказателства в досъдебното производство", с лектори Мирослава Тодорова, съдия в Софийски градски съд и Калин Калпакчиев, съдия в Апелативен съд София. Формат – обучение чрез казуси.

Обученията ще бъдат организирани под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/81032922505?pwd=V2hzb1Y0MlUxRXF1T1E4K1AzSncwdz09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 810 3292 2505
Passcode: 397611

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Уведомяваме Ви също така, че до края на месец януари 2021 година ще се проведат две публични по концепцията за нов Закон за адвокатурата, организирани от Софийския адвокатски съвет съвместно с ОСА и ФОБА, а именно:

- 21.01.2021г. /четвъртък/ от 14 часа до 17 часа дискусията ще е на тема: ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ НА АДВОКАТИТЕ. АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА. УЧРЕДЯВАНЕ. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА. ЛИКВИДАЦИЯ. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

- 28.01.2021г./четвъртък/ от 14 часа до 17 часа дискусията

ще е на тема: ПРАВЕН СТАТУТ НА АДВОКАТУРАТА; ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ; ИЗБОРИ; ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА; ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ; АДВОКАТСКИ СЪВЕТИ КЪМ КОЛЕГИИТЕ; КОНТРОЛЕН СЪВЕТ; ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД.

Дискусиите ще са под формата на уебинар.

Софийски адвокатски съвет

Адвокатите от Софийската адвокатска колегия с безплатен достъп до АПИС и СИЕЛА

Печат PDF

От 04.01.2021г. членовете на Софийската адвокатска колегия ще могат да използват правно-информационните системи на АПИС и СИЕЛА напълно безплатно.

Вчера – 30.12.2020г., председателят на САК адв.Ивайло Данов сключи необходимите за това договори от името на колегията с „АПИС - Европа“ АД, представлявано от изпълнителния директор г-жа Ирина Радоева и „СИЕЛА – Норма“ АД, представлявано от изпълнителния директор г-н Веселин Тодоров.

За достъп до системите ще бъде необходима нова регистрация и старите пароли няма да бъдат валидни. Моля да попълните вашите данни в приложения електронен формуляр.

След извършване на регистрацията абонатите ще получават ново потребителско име и нова парола за достъп.

В двете правно-информационни системи ще могат да се използват безплатно следните модули:

1. за АПИС – „АПИС Право“ и „АПИС Практика“ и

2. за СИЕЛА: „СИЕЛА Норми“ и „СИЕЛА Съдебна практика“.

Регистрацията в едната правно-информационна система изключва регистрация в другата.

Договорени са и редица други преференции за адвокатите от САК, за които ще Ви уведомим допълнително.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ до членовете на Осигурителна каса „Адвокат“

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С оглед електронно актуализиране на данните на членовете от Осигурителна каса "Адвокат", в срок до 29.01.2021 г./петък/, е необходимо задължително да попълните приложената по-долу анкетна карта:

АНКЕТНА КАРТА за осъвременяване информацията за контакти с адвокатите от ОК „Адвокат“

ОК “АДВОКАТ“

Искане - предложение до парламента и правителството

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Днес - 12.01.2021г. Софийският адвокатски съвет отправи искане-предложение до парламента и правителството за увеличаване на нормативно признатите разходи за българските адвокати от 25% на 40%

Софийският адвокатски съвет заявява, че Софийската адвокатска колегия има готовност за ефективни протестни действия в случай, че до 22.01.2021 не бъдат предприети адекватни действия от държавните институции по изложените от съвета проблеми.

Софийският адвокатски съвет изпрати горепосоченото искане-предложение до Висшия адвокатски съвет и останалите адвокатски колегии в страната с цел евентуалното предприемане на ефективни протестни действия от всички адвокатски колегии.

С пълният текст на искането-предложение можете да се запознаете ТУК

С предложение Изх.№ 748/29.04.2020г. на САК може да се запознаете ТУК

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги,
 
Вчера - 12.01.2021г. Софийският адвокатски съвет отправи искане-предложение до парламента и правителството за увеличаване на нормативно признатите разходи за българските адвокати от 25% на 40%
 
Софийският адвокатски съвет заявява, че Софийската адвокатска колегия има готовност за ефективни протестни действия в случай, че до 22.01.2021 не бъдат предприети адекватни действия от държавните институции по изложените от съвета проблеми.
 
Софийският адвокатски съвет изпрати горепосоченото искане-предложение до Висшия адвокатски съвет и останалите адвокатски колегии в страната с цел евентуалното предприемане на ефективни протестни действия от всички адвокатски колегии.
 
С пълният текст на искането-предложение можете да се запознаете ТУК
 
С предложение Изх.№ 748/29.04.2020г. на САК може да се запознаете ТУК
 
Софийски адвокатски съвет

Адвокатите от САК с безплатен базисен пакет на програмни продукти на СИЕЛА и АПИС и специални преференции при надграждане

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Припомняме, че от 04.01.2021г. членовете на Софийската адвокатска колегия могат да използват правно-информационните системи на „СИЕЛА – Норма“ АД и „АПИС - Европа“ АД напълно безплатно.

За целта на 30.12.2020г., председателят на САК адв.Ивайло Данов сключи необходимите за това договори от името на колегията със „СИЕЛА – Норма“ АД, представлявано от изпълнителния директор г-н Веселин Тодоров и „АПИС - Европа“ АД, представлявано от изпълнителния директор г-жа Ирина Радоева.

Отделно от това предоставяме на Вашето внимание договорени от председателя на САК адв.Ивайло Данов специални преференции за адвокатски дружества, съдружия и кантори на адвокати от САК, за абонамент на правно-информационните продукти на „СИЕЛА – Норма“ АД, които включват предоставяне право на ползване и актуализация на базите данни и на софтуера в рамките на 1 (една) година от сключване на договора за абонамент.

продукт

Цена без ДДС до 5 адвокати в адвокатска кантора

Цена без ДДС от 6 до 10 адвокати в адвокатска кантора

Цена без ДДС от 11 до 15 адвокати в адвокатска кантора

Цена без ДДС от 16 до 20 адвокати в адвокатска кантора

Цена без ДДС  за над 20 адвокати в адвокатска кантора

Сиела Процедури

200,00 лв

186,00 лв

172,00 лв

156,00 лв

145,00 лв

Сиела Счетоводство

175,00 лв

166,00 лв

152,00 лв

140,00 лв

125,00 лв

Сиела Евро

205,00 лв

190,00 лв

175,00 лв

160,00 лв

145,00 лв

Сиела Инфо

553,00 лв

512,00 лв

475,00 лв

433,00 лв

395,00 лв

Cиела LAW

675,00 лв

630,00 лв

580,00 лв

530,00 лв

485,00 лв

Цените са за версия Сиела Webserver u Сиела Net c достъп с име и парола.

Всички останали продукти от продуктовата гама на правно-информационни системи „Сиела“ ще бъдат предоставени за покупка на адвокатите от САК с 35% отстъпка от цените по ценова листа.

Отделно от това издателство „Сиела" предлага на членовете на Софийска адвокатска колегия промоционална кампания „Коледата продължава" в периода 09.01.2021 — 17.01.2021г. в размер на 50% отстъпка за покупка на книжни издания на издателството.

Подробности за условията на кампанията и заявки изпращайте на мейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.   или тел: 02 9030024.

В допълнение към гореизложеното, членовете на САК ще ползват 10 % отстъпка при покупка на книги от книжарниците на „Сиела“, разположени на територията на град София, при показване на адвокатска карта.

Предоставяме на Вашето внимание и договорени от председателя на САК адв.Ивайло Данов специални преференции за адвокатски дружества, съдружия и кантори на адвокати от САК, за абонамент на правно-информационните продукти на „АПИС - Европа“ АД по действащата към момента на заявката ценова листа. Отстъпките са съгласно следната спецификация:

· При потребител Адвокатска кантора с до 5 броя отделни пароли за достъп – 30 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
· При потребител Адвокатска кантора с до 10 броя отделни пароли за достъп – 35 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
· При потребител Адвокатска кантора с до 15 броя отделни пароли за достъп – 40 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
· При потребител Адвокатска кантора с до 20 броя отделни пароли за достъп – 45 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
· При потребител Адвокатска кантора с до 25 броя отделни пароли за достъп – 50 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
· При потребител Адвокатска кантора с над 25 броя отделни пароли за достъп – 55 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис.

Припомняме, че за достъп до системите ще Ви бъде необходима нова регистрация и старите пароли няма да бъдат валидни.

Моля да попълните вашите данни в приложения електронен формуляр.

След извършване на регистрацията абонатите ще получават ново потребителско име и нова парола за достъп.

В двете правно-информационни системи ще могат да се използват безплатно следните модули:

1. за АПИС – „АПИС Право“ и „АПИС Практика“ и

2. за СИЕЛА: „СИЕЛА Норми“ и „СИЕЛА Съдебна практика“.

Регистрацията в едната правно-информационна система изключва регистрация в другата.

Софийски адвокатски съвет

 

„Зелени коридори“ от днес за адвокатите от САК за бързи тестове за наличие на антиген за COVID – 19 и на антитела, както и PCR тестове в МЦ „Св.Панталеймон“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

От днес - 30.12.2020 г., за самостоятелно практикуващите адвокати и адвокатските дружества, съдружия и кантори на членове на САК са осигурени „зелени коридори“ за извършване на бързи тестове за наличие на антиген за COVID – 19 и на антитела, както и на PCR тестове.

За целта на 29.12.2020 г., се сключи договор между Софийската адвокатска колегия представлявана от председателя и адв.Ивайло Данов и Медицински център „Свети Пантелеймон“ представляван от управителя му д-р Владимир Костов.

Членовете на САК могат да направят горепосочените тестове в МЦ „Свети Пантелеймон“, намиращ се на адрес: гр.София, бул. “Александър Стамболийски“ №15, в часовите интервали от 8 ч. до 18 ч. в работни дни и от 8 ч. до 14 ч. в събота в специално осигурени само за тях кабинети и на преференциални цени за своя сметка.

С цел спазване на противоепидемичните мерки е препоръчително адвокатите от САК предварително да записват часове на моб.тел.: 0879-60-10-31 или на ел.поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Преди извършване на тестовете членовете на САК са длъжни да представят адвокатската си карта, данните от която ще бъдат записани.

Цената на преглед от лекар интернист е 30 лева, без да са включени допълнителни методи на изследване.

Цената на прегледите при специалист е обявената в ценоразписа на регистратурата на медицинския център, намалена с 10% за членовете на САК.

За сметка на бюджета на САК ще бъдат плащани:

1. таксите за еднократни посещения на домашния или служебния адрес на всички адвокати от САК, които са в невъзможност по здравословни причини да отидат лично в МЦ „Свети Пантелеймон“ и при наличие на два от петте основни симптома на COVID – 19.
2. таксите за еднократни посещения на служебния адрес на адвокатски дружества, съдружия и кантори на членове на САК в случаите, в които някой от практикуващите на този адрес адвокати от САК е в невъзможност по здравословни причини да се яви лично в горепосочения медицински център и при наличие на два от петте основни симптома на COVID – 19.

За посещение на адрес за вземане на биологичен материал /кръв/ за извършване на бързи тестове за антитела е необходима предварителна заявка от 2 работни дни.

За вземане на биологичен материал /гърлен и носен секрет/ за извършване на бързи антигенни тестове и PCR тестове посещение на адрес се осигурява само след получаване на необходимото за това предварително разрешение от РЗИ.

Предстои сключването на подобни договори между Софийската адвокатска колегия и още четири медицински лаборатории.

За условията по сключените договори ще Ви информираме допълнително.

Уважаеми колеги, за наше огромно съжаление приетият през месец януари тази година бюджет на САК, когато никой от нас не е предполагал какво тежко изпитание ни предстой, не позволява да бъдат поети за негова сметка по-големи такси, защото ние сме длъжни да осигурим равни възможности за всички близо 6 000 софийски адвокати!

Софийски адвокатски съвет

Списък на дежурни адвокати за 01.01.2021 до 31.01.2021

Печат PDF

Списък на дежурни адвокати за период
От дата: 01.01.2021 г. До дата: 31.01.2021 г.

Продължение...

Писмо до РЗИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По повод постъпили сигнали на адвокати от САК, касаещи неспазване на противоепидемичните мерки, въведени по повод на КОВИД-19 в сградите на Специализирания наказателен съд и на Софийския районен съд - Наказателна колегия и Гражданска колегия, Софийският адвокатски съвет взе решение да сезира РЗИ с молба да бъде извършена проверка на сградите на Специализирания наказателен съд с адрес: София 1505, кв. „Подуяне“ (Оборище), ул. „Черковна“ № 90 и на Софийския районен съд - Наказателна колегия с адрес: София 1463, бул. „Генерал Михаил Д. Скобелев“ № 23 и Гражданска колегия с адрес: София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 54, както и на изнесената регистратура (извън сградата на СРС – Гражданска колегия) за съответствие с изискванията за работа в условията на извънредна епидемична обстановка в страната.

На изпратеното от САС писмо с изх. № 2340/11.11.2020г. е получен отговор от РЗИ с наш вх.№ 11374/62.11.2020г.

С пълните текстове на писмата може да се запознаете тук: Писмо до РЗИ

Софийски адвокатски съвет

Софийският адвокатски съвет внесе в Народното събрание предложение за промени в ЗИД на ГПК

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет вчера внесе предложение с конкретни текстове за промени в Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, който вече е гласуван на първо четене.

Преди да бъде приет окончателно от Народното събрание, адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия предложи за разглеждане своя визия за допълнителни промени в ГПК.

Във внесения в НС законопроект за изменение и допълнение на ГПК предварително бяха включени голяма част от предвидените от Софийския адвокатски съвет и предложени от Висшия адвокатски съвет изменения и допълнения. По тази причина на заседанието си от 15.12.2020г. съветът на САК направи последен анализ на включените в законопроекта текстове и предложи допълнителни такива, които не са включени в законопроекта, но са от съществено значение за осигуряване адекватна защита на правата на българските граждани и за успешното практикуване на адвокатската професия.

Тези предложения са от значение също така за изпълнение на международно-правните норми относно осигуряването на възможност за достъп до правосъдие и пълноценно упражняване на процесуалните права на българските граждани и адвокатите.

Одобреният текст на предложението беше изпратен до Народното събрание на Република България на 16.12.2020г. на електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като е входиран под № ПГ-030-00-117/17.12.2020г.

С пълния текст на предложените промени можете да се запознаете ТУК.

Софийски адвокатски съвет

СЪОБЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКА САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че до 11.01.2021 година (включително) БИБЛИОТЕКАТА на Софийска адвокатска колегия, намираща се на адрес: бул. ”Витоша” №1А, ет.1 (Търговски дом) няма да работи, поради прекратяване трудовото правоотношение с досегашния библиотекар Лъчезар Спасов.

Софийски адвокатски съвет

Софийският адвокатски съвет осигурява „зелен коридор” за изследване на адвокатите от САК

Печат PDF

В най-скоро време за адвокатите от Софийската адвокатска колегия ще бъде осигурен „зелен коридор” за извършване на бързи антигенни тестове за COVID-19, както и на други изследвания.

На вчерашното си заседание Софийският адвокатски съвет разгледа постъпилите оферти и взе решение да бъдат подписани договори със следните медицински заведения:

МЦ „Св. Пантелеймон”

МДЛ „Цибалаб”

СМДЛ „Рамус”

СМДЛ „Кандиларов”

СМДЛ „Синево”

В тези медицински заведения в определени дни и часови интервали от деня ще бъдат обслужвани с предимство членовете на САК при наличие на симптоми за заболяване. По преценка на пациента /адвокат от САК/ той може да бъде посетен и в дома или офиса му, за да се вземат необходимите проби.

Адвокатските дружества, съдружия и кантори на адвокати от САК ще имат право да заявяват по своя преценка посещение на техните служебни адреси, за да бъдат направени групово необходимите изследвания.

За сметка на бюджета на САК ще бъдат плащани таксите за организация на „зеления коридор“ и за еднократни посещения на домашния или служебния адрес на адвокатите, адвокатските дружества, съдружия и кантори от САК.

Таксите за самите изследвания ще бъдат плащани на преференциални цени от адвокатите за тяхна сметка, ако общопрактикуващият им лекар е отказал да им назначи безплатни тестове.

Предстои сключването на договори с горепосочените медицински заведения.

За подробностите ще Ви уведомим допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Ревизионен доклад и приложения

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Контролният съвет към Софийската адвокатска колегия е взел решение за извършване на проверка на финансовото състояние на Софийската адвокатска колегия за периода 28.06.2017г. – 30.09.2020г.

Във връзка с гореизложеното Контролният съвет е възложил извършването на проверката на експерт-счетоводил. Проверката е приключила и е изготвен доклад.

С пълния текст на доклада на определения експерт-счетоводител можете да се запознаете на следния линк: ревизионен доклад и приложения към доклада.

Софийски адвокатски съвет

Важно съобщение за адвокатите, вписани в НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме адвокатите от Софийската адвокатска колегия, вписани в НРПП, че могат да се включат в дейността на новосъздадения Регионален център за консултиране към САК.

За целта е необходимо да подадат искане в свободен текст до отдел „Правна помощ“ при САК на ел.поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на място в регистратурата на САК с адрес: София, бул.“Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Софийски адвокатски съвет

Стикери за заверка на адвокатски карти за 2021 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че от 14.12.2020 година (понеделник) ще започне продажбата на стикери за заверка на адвокатски карти за 2021 година.

Стикерите ще се получават във финансовите салони на САК, находящи се в Търговския дом на бул. „Витоша” № 1А, ет.3 и на бул.”Тодор Александров” №137, ет.2.

Софийски адвокатски съвет

Нова секция на сайта на САК „Събития и обучения, организирани от САС“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от днес, 09.12.2020г., на сайта на Софийската адвокатска колегия е открита нова секция, в която са осигурени записи на част от събитията и обученията, организирани от Софийски адвокатски съвет в периода 2019г.-2020г.

В секцията в момента са достъпни следните записи:

1. ТВ предаване за организираните събития през 2019г. от САС съвместно с ВАдвС и други партньори;

2. Лекция-дискусия от 11.11.2020г. с лектор адвокат Борислав Боянов от САК, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Боянов и Ко“ на тема: „Бъдещето на адвокатската професия“;

3. Лекция-дискусия от 27.11.2020г. с лектор д-р Цветеслава Гълъбова на тема: „Как да опазим психичното си здраве в условията на КОВИД-19“;

4. Обучение от 29.10.2020г. с лектор доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, на тема: „Проблеми на въззивното производство по ГПК“;

5. Обучение от 04.11.2020г. с лектор Таня Радуловска, адвокат от САК, на тема: „Защита по дела от наказателно-административен характер“.

6. Обучение от 07.10.2020г. с лектор Мария Шаркова, адвокат от САК, на тема: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“;

Използваме случая да напомним на всички млади колеги, че на 11.12.2020г. /петък/ изтича срокът за кандидатстване за международните стажове от първия (зимен) цикъл по програмата STEP на „ЕЛСА-България”, обявени на сайта на STEP: https://step.elsa.org.

Условията за кандидатстване са подробно описани в прессъобщението на САК, публикувано на сайта на колегията на 04.12.2020г.

Уведомяваме Ви също така, че считано от днес, 09.12.2020г. до 11.01.2021г. библиотеката на САК, находяща се в сградата на Търговския дом, бул.“Витоша“ 1А, няма да работи поради прекратяване на трудовото правоотношение с библиотекаря на САК Лъчезар Спасов.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2021