Бюлетин №34 на САК за периода 07-23.06.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Библиотеката на Софийска адвокатска колегия отличена с грамота на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Библиотеката на Софийска адвокатска колегия получи благодарствено писмо и бе удостоена с грамота за успешно партньорство и сътрудничество за повишаване на качеството и ефективността на образованието в областта на библиотечно-информационните науки.

Благодарственото писмо и грамотата са връчени от Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ в Софийски университет Св. Климент Охридски“. Поводът е успешно приключилият стаж на студенти от катедрата в Библиотеката на Софийска адвокатска колегия, който се проведе в периода март – юни 2023 г. Студентите Цветелина Апостолова и Бисерка Андреева се включиха активно, отговорно и с нужния професионализъм в изпълнението на планираните от Софийски адвокатски съвет дейности по инвентаризиране, каталогизиране и дигитализиране на библиотечния фонд, в описването и подреждането на колекцията с най-старите редки и ценни книги и периодични издания, както и в подреждането на книгохранилището на Библиотеката.

1.1. В резултат на това членовете на Софийска адвокатска колегия имат достъп до 2383 заглавия ценна юридическа литература, достъпна чрез интернет каталога на библиотеката на линк: http://78.130.168.70:8081/abweb/public/. Търсенето на информация може да става по различни критерии – автор, заглавие, издателство, ключови думи, предметна рубрика, тема и др.

На място в библиотеката могат да се ползват и периодични издания, за които Библиотеката на САК прави годишен абонамент (в електронен вариант): „Бюлетин на Върховен касационен съд“, сп. „Собственост и право“ и сп. „Български законник“. Електронният абонамент се ползва на място посредством компютрите в „Библиотека и споделен офис“ на САК. По този начин могат да се ползват и модулите „АПИС Право“, „АПИС Практика“ и „АПИС Европраво“ на правно-информационна система „АПИС“. Осигурена е и възможност за ползване на копирна техника.

Повече информация за условията за ползване на ресурсите на Библиотеката на САК можете да получите на място в Търговския дом на бул. „Витоша“ № 1А, кантора №203 в София или на телефон: 02/ 904 80 20 и е-mail: library@sak-sas.bg.

1.2. Дарители обогатиха фонда на Библиотеката с ценна юридическа литература

Дъщерята на адвокат Стоян Рангелов Харизанов, упражнявал дълги години адвокатската професия в Адвокатска колегия-Перник – г-жа Красимира Стоянова Харизанова-Кожухарова, дари на Софийска адвокатска колегия ценни книги от личната библиотека на своя баща. Дарението, което включва 42 тома юридическа литература и две годишнини с периодични издания от началото до средата на миналия век, обогати специалната колекция на САК от „Редки и ценни издания“.

Част от емблематичните трудове, които досега липсваха в библиотечния фонд, са на проф. Йосиф Фаденхехт, проф. Нисим Юда Меворах (в съавторство с Давид Лиджи и Леон Фархи), проф. Владимир Моллов и доц. Никола Саранов, проф. Никола Долапчиев, проф. Венелин Ганев, проф. Димитър Силяновски и др. Дарението се състои от пълна поредица томове на първите издания със съдебна практика в областта на Гражданското право, Наказателно право и др., както и осемтомният труд с Коментар на Закона за задълженията и договорите и Коментара върху Закона за наследството (в 6 тома) на адв. Димитър Тончев, както и два тома от Коментара на Търговския закон на д-р Петър Джидров.

Пълен списък с дарената юридическа литература можете да видите тук.

Адвокат Велислава Христова дари на Библиотека на САК книга-ръководство за съдии със заглавие „Ръководство на Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.“ и енциклопедичен брой 16 на списание „LA ESTREYA“ на д-р Цветанка Лозанова.

Най-старото издание от колекцията на Библиотеката на САК „Редки и ценни издания“ е книгата „Histoire de la Révolution française“ от 1834 г. на френски език. В библиотечния фонд са включени десетки издания на правна литература на френски, руски и английски език, излезли от печат в периода до 1878 г., както и стотици издания на различни езици, издадени в периода от 1878 г. до 1947 г.

Съветът на Софийска адвокатска колегия благодари на дарителите, като се надява примерът им да бъде последван и от други колеги-адвокати.

1.3. Софийски адвокатски съвет прие Правила за ползване на „Библиотека и споделен офис“ на САК

Със свои Решение №1952 по Протокол №10 от 05.04.2023 г. и Решение №1987 по Протокол №11 от 19.04.2023 г. Съветът на САК прие Правила за ползване на „Библиотека и споделен офис“ на САК, с които можете да се запознаете тук.

2.Софийски адвокатски съвет удължи до 30 юли 2023 г. срока за заявяване на участие в постоянните комисии на Федерацията на европейските адвокатури (FBE)

Съветът на Софийска адвокатска колегия със свое Решение №2097 по Протокол №14 от 7 юни 2023 г.от 7 юни 2023 г. удължи срока за заявяване на участие от страна на адвокати от Софийска адвокатска колегия в една от следните постоянни комисии на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE), в които България все още няма представител:

- Достъп до правосъдие

- Източни колегии

- Координация на действията на колегията

- Права на човека

- Подкрепа и равенство

- Етика

- Медиация

- Средиземноморие

- Непридружени непълнолетни лица

- Бъдещето на професията

- Професионална солидарност

Повече информация за комисиите може да откриете на: https://www.fbe.org/commitees/.

Адвокатите, които желаят да се включат в някоя от изброените комисии, в срок до 30 юли 2023 г. могат да изпратят мотивационно писмо и да предоставят необходимата информация относно притежаваната квалификация за участие в избраната комисия. Необходимо е представянето и на доказателство за владеене на английски език.

Мотивационните писма, ведно с приложенията съгласно изискванията по-горе, следва да се изпратят на електронен адрес register@sak-sas.bg или да се подадат в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2.

Изпратените досега мотивационни писма от шестима адвокати ще бъдат разглеждани заедно с новопостъпилите, като може да бъде проведено и събеседване с кандидатите.

Софийски адвокатски съвет напомня, че няма изричен финансов ангажимент към членовете на комисиите и евентуално финансиране на тяхно пътуване ще се разглежда ad hoc.

3. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

3.1. Напомняме, че от 1 юли 2023 г. месечният членски внос за адвокатите от Софийска адвокатска колегия е 18 лева. По повод на това на заседанието си на 17 май 2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение всички адвокати от САК, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимия за 2023 г. членски внос към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, да ползват същата отстъпка, ако до 29.12.2023 г. заплатят и разликата между досегашния членски внос от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

3.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

4. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

Напомняме, че по решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност адвокатите да ползват при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантората №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е оборудвано с работно място с компютър, достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК, от която може да се заема юридическа литература от богатия каталог с правни заглавия, както и да се ползват услуги по сканиране, принтиране и копиране на документи.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е в размер на 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от Софийска адвокатска колегия, така и колеги от цялата страна.

5. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати през 2023 г.

5.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец юли 2023 г., който ще бъде публикуван на сайта на колегията.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

5.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, съобразно предварително утвърден график за месец юли 2023 г., който ще бъде публикуван на сайта на САК.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

5.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

Профилактичната медицинска дейност по сключените от Софийски адвокатски съвет е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график.

Напомняме, че през 2023 г. в предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

6. Получаване на документи от пролетна изпитна сесия 2023 г.

Кандидатите за адвокати и младши адвокати, които са се явили на пролетната изпитна сесия през 2023 г., могат да получат обратно подадените от тях документи от 14 юни 2023 г. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2, стая 3 - „Човешки ресурси“.

Кандидатите ще получат обратно приложените към заявлението за допускане за участие в изпитната сесия диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност.

1. Кандидатите, които не са издържали успешно изпита, могат да получат обратно представените към заявлението за допускане до участие документи в срок от 6 (шест) месеца от приключване на изпита. След изтичането на срока документите, представени в нотариално заверен препис, ще бъдат унищожени на основание чл. 25к от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 EU.

2. Кандидатите, издържали успешно изпита, могат да получат обратно представените към заявлението за допускане до участие документи, както и Удостоверение за положен изпит, в срок от 5 (пет) години, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок документите, представени в нотариално заверен препис, се унищожават на основание чл. 25к от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 EU.

7. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg)

8. Софийският адвокатски съвет отправя покана към всички адвокати от САК и адвокатски съдружия и дружества, в които те участват, да заявят с молба или писмо в свободен текст своето желание да участват в дейността на съвета по консултиране на законодателни инициативи, като заявят сферите на правото, в които специализират или конкретни нормативни актове, с чието прилагане са запознати.

Според специализацията и интересите им, заявилите желание колеги ще бъдат нарочно уведомявани на посочените в ЕАР електронни адреси за подготвяне на становища по даден проект на нормативен акт. Представяните становища ще бъдат представяни и поддържани в Народното събрание от Софийски адвокатски съвет само след решение на Съвета за присъединяване към становището на конкретен адвокат или адвокатско съдружие/дружество. Вносителите на становищата могат да бъдат посочени от САК при покана от страна на водеща или участваща комисия за аргументация на становището.

Дейността на колегите от постоянните комисии при Софийския адвокатски съвет, както и изготвянето и представяне на становища от адвокати, членуващи в САК и техни адвокатски съдружия/дружества ще се извършва безвъзмездно и с цел издигане престижа на адвокатурата, подобряване качеството на законодателството и създаване на стабилна правна среда.

На заседанието си на 05.07.2023 г. Софийски адвокатски съвет ще обсъди изразяването на становище по следните законопроекти:

- Законопроект със сигнатура 49-354-01-62 от 02.06.2023г. на Закон за противодействие на корупцията (с вносители Десислава Атанасова, Радомир Чолаков и други от ПП ГЕРБ). Становището ще се фокусира и върху защита правата на гражданите и юридическите лица, ефективност и справедливост на правораздаването, надлежно участие на адвокатите и адвокатските колегии в процеса по обсъждане на кандидатурите за членове на бъдещата Комисия.

- Общ Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон със сигнатура 49-353-03-18 от 14/06/2023г. и Законопроекта за несъстоятелност на физическите лица със сигнатура 49-302-01-11 от 13/04/2023 и вносител Министерски съвет, доколкото двата законопроекта са неразривно свързани;

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 49-302-01-34, внесен от Министерски съвет на 10.05.2023 г. и Законопроект за допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 49-354-01-47, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители нa 17.05.2023 г., доколкото двата законопроекта са неразривно свързани.

Поради това Софийски адвокатски съвет отправя покана до всички адвокати от САК, които имат опит и професионална квалификация по материите на внесените законопроекти да изпратят своите становища до Съвета на САК на електронния адрес: register@sak-sas.bg. Становищата, постъпили в този срок, ще бъдат обсъдени и по възможност – включени в подготвените становища от Софийски адвокатски съвет по законопроектите.

Използваме случая да благодарим на всички колеги, които досега с активното си участие и отношение към законодателния процес, са сезирали съвета със свои правни мнения и предложения за подобряване на конкретни нормативни актове.

II. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1.1. На 28 юни 2023 г. от 14:00 до 17:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Отговорност за дефектни стоки“ с лектор гл. ас. д-р Христина Танчева, адвокат от Софийска адвокатска колегия и главен асистент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Гражданскоправни науки“.

1.2. На 4 юли 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Комуникация НАвреме и НА място“ с лектор проф. д-р Даниела Илиева, експерт по международен туризъм и мениджмънт, изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ и професионален трейнър-консултант по „Бизнес етикет и протокол“.

1.3. На 6 юли 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Защита на правото на собственост в производствата по отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта по ЗКИР и в производството по одобряване на план по чл. 16 ЗУТ“ с лектор адвокат Валентина Бакалова от Софийска адвокатска колегия.

1.4. На 12 юли 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Ключови изисквания на Общия регламент относно защитата на данните“ с лектор доц. д-р Мартин Захариев, доцент към катедра „Национална сигурност“, Факултет по информационни науки в УниБИТ.

1.5. На 14 юли 2023 г. от 10:00 до 16:30 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Електронни удостоверителни услуги по Регламент (ЕС) 910/2014 и Електронни доказателства“ с лектори: адвокат д-р Гергана Върбанова от Адвокатска колегия-Варна, и проф. д-р Георги Димитров, с над 25-годишен професионален опит в правото на информационните технологии в България.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Помагало „Адвокатското възнаграждение. Актуална практика на ВКС“

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ издаде помагалото „Адвокатското възнаграждение. Актуална практика на ВКС“ със съставител проф. дн Стоян Ставру – адвокат от Софийска адвокатска колегия, което можете да намерите тук.

Чрез създадената от Центъра pdf версия на книгата всеки български адвокат ще получи бърз достъп до помагалото. То съдържа 223 подбрани и еднообразно структурирани резюмета на съдебни актове на Върховния касационен съд, постановени в производства по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от 2007 г., в които са поставени и разгледани въпроси, свързани с присъждането на адвокатско възнаграждение по правилата на ГПК.

Фокусът е върху актовете, постановени в рамките на касационни производства по ГПК (чл. 274, ал. 3 и чл. 290 ГПК), но наред с това са включени и ключови определения и решения, постановени по други производства (чл. 274, ал. 2, чл. 248, ал. 1 и ал. 3, чл. 288, чл. 303 ГПК, чл. 47 ЗМТА, чл. 38 ЗА, чл. 73 ЗЧСИ, чл. 208 АПК).

Резюметата са обособени в три части: I. Уговаряне; II. Присъждане; III. Специални хипотези. Включени са и подбрани въпроси във връзка с определяне на юрисконсултски възнаграждения. Помагалото е предназначено преди всичко за практикуващи адвокати, но би могло да бъде от полза и на съдии, юрисконсулти и студенти по право.

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен съд (ВКС)

1.1. Върховен касационен съд образува тълкувателно дело по въпрос за давностния срок за главницата по договор за банков кредит при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи

С разпореждане от 7 юни 2023 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело №3/2023 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС по следния въпрос: „При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, откога тече, съгласно чл. 114 ЗЗД, давностният срок за главницата и/или за възнаградителните лихви – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?“.

Тълкувателното дело е образувано поради наличието на противоречива практика по поставения въпрос, обективирана в решения, постановени от ВКС по реда на чл. 290 ГПК.

1.2. Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС одобри списък със съдии във връзка с разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

С решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, прието на заседание на 20 юни 2023 г., е одобрен списък по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт, във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

В списъка са включени 22-ма съдии, отговарящи на законовите изисквания и дали писмено съгласие за това.

Списъкът е публикуван в сайта на ВКС, секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник“. В нея ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък на получените от ръководителя на Наказателната колегия на ВКС материали по реда на чл. 411а и сл. от НПК – Глава тридесет и първа „а“ от НПК „Особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник“.

2. Информация за работата на Върховен административен съд (ВАС)

2.1. ВАС обяви за нищожно изискването за годишните стикери на адвокатските карти

Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожно Решение №3133/11.12.2020 г. на Висшия адвокатски съвет със следното съдържание: „Ежегодна заверка на адвокатската карта по смисъла на чл. 9, ал. 5 от Закона за адвокатурата се извършва чрез полагане на стикер за съответната година. Стикерът се издава и предоставя на всяка адвокатска колегия от Висшия адвокатски съвет, съобразно броя на членовете ѝ, които са изпълнили задълженията си по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА) към Висшия адвокатски съвет.“

Административното дело №6839 от 2022 г. е образувано пред ВАС по жалба на Адвокатска колегия–Бургас и група адвокати.

Съгласно изискванията на чл. 49, ал. 1 ЗА адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет. Санкцията за неизпълнение е ясно формулирана в ал. 2 на чл. 49, според която адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по ал. 1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.

Извън посочената санкция законът не предвижда никакви други последици от неплащането на определените вноски. Поради това отказът да се извърши заверка на адвокатската карта посредством предоставяне на стикер за съответната година не е легитимен, а още по-малко нормативно установен способ на уреждане на финансовите отношения между адвоката и адвокатската колегия, съответно Висшия адвокатски съвет.

Върховните съдии по делото приемат, че решението на Висшия адвокатски съвет в частта „…които са изпълнили задълженията си по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата към Висшия адвокатски съвет“ се явява нищожна и поради това, че с него се уреждат обществени отношения, които не са уредени от нормативен акт от по-висока степен, без необходимата за това компетентност.

Докато Законът за адвокатурата признава на Висшия адвокатски съвет правото и задължението да уреди правоотношенията, свързани с регистъра на адвокатската колегия, Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и картата на адвокат, то не така стои въпросът със санкциите, с които е скрепено задължението адвокатите да внасят определените в закона парични вноски, се посочва още в решението. Недопустимо е за първи път с подзаконов акт, какъвто характер безспорно е признат на решението на Висшия адвокатски съвет, при липса на законова делегация да урежда последиците от неизпълнение на задължението по чл. 49, ал. 1 от ЗА, да се уреждат отношения, които не са уредени от конкретна законова разпоредба, тъй като с това се стига до първично правно регулиране с подзаконов акт, от орган, който не притежава такова правомощие. Подзаконовите нормативни актове се издават в изпълнение на закона и следва да съответстват на Конституцията на Република България и нормативните актове от по – висока степен по аргумент.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

2.2. ВАС промени правилата за достъп до електронни дела чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

Върховният административен съд е променил правилата за достъп до електронни дела чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) със Заповед РД-06-107.002 от 13.04.2023 г. на председателя на ВАС Георги Чолаков. Заповедта е издадена във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 6 април 2023 г., с което бяха отменени Правила за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП.

Преустановява се приемането на хартиен носител на „Заявление за създаване на личен потребителски профил в Единния портал за електронно правосъдие“ и „Заявление за промяна на потребителско име на личен потребителски профил в ЕПЕП“ (Приложения 1.1. и 1.2. от Правила за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП на Висшия съдебен
съвет на Република България, отменено с решение на Пленума на ВСС по
протокол № 9/06.04.2023 г.).

Достъпът до електронни съдебни дела на страните по делото, техните представители, определени по силата на закона или чрез упълномощаване, както и други лица – участници в производството, става по преценка на съдията-докладчик и след
подадено писмено заявление Приложение №1 към Заповед РД-06-107.002. Процесуалните представители прилагат и документи, удостоверяващи качеството им на такива, освен ако същите вече не се намират по делото, за което се иска достъп.

При отпадане на правото за получаване на достъп по дела е необходимо ВАС да бъде уведомен чрез подаване на Приложение №3.

Потребителите могат да се откажат от достъп до дело, както и да получават електронни съобщения и призовки чрез ЕПЕП, като попълнят и изпратят писмено заявление – Приложение 2 към заповедта.

Заповед РД-06-107.002

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

3. Информация за работата на Софийски апелативен съд

3.1. Със Заповед А-915/22.06.2023г. на председателя на Софийски апелативен съд е обявен График на датите за периода 1 юли – 30 септември 2023 г., на които образуваните наказателни производства в Апелативен съд–София по атакувани мерки за процесуална принуда ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90.

3.2. Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС–София, както и неприключилите дела на АСНС (закрит), се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

3.3. Апелативен съд–София има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

4. Информация за работата на Софийски градски съд

4.1. Авансово заплащане на такса за изготвяне на преписи за страните от електронно подадени документи по дела

Според обявено на 1 февруари 2023 г. на сайта на Софийски градски съд съобщение, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр и не се изготвят преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса в размер на 0.10 лв. за всяка страница (съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК).

При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да бъде приложен платежен документ за внесена държавна такса. Като основание за това се сочи Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на председателя на Софийски градски съд.

4.2. Изявления по дела, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС registratura@sgs.justice.bg, няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“, съгласно Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд за изменение и допълнение на Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г.

5. Информация за работата на Софийски районен съд

5.1. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

5.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

6. Информация от Министерство на правосъдието

Комисията по провеждане на подбора на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), определена със Заповед ЛС-13-78 от 29.05.2023 г. и допълнена със Заповед № ЛС-13-82 от 08.06.2023 г. на министъра на правосъдието, на заседанието си на 8 юни 2023 г. е приела основен списък по азбучен ред с имената на първите трима класирани кандидати:

Галя Горанова Вълкова

Диана Петрова Ковачева

Драгомир Николов Йорданов

На заседанието си на 1 юни 2023 г. Комисията допусна за участие в процедурата по документи общо 13 кандидати.

Пълният списък с кандидатите за съдия в ЕСПЧ можете са видите на сайта на МП: Списък с допуснатите кандидати.

Протоколът с класираните основни и резервни кандидати можете да видите тук.

Процедурата се провежда за втори път, като първия път бе прекратена поради липсата на достатъчно отговарящи на изискванията кандидати, които България да предложи на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която избира съдиите в Страсбург.

Мандатът на сегашния български съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев изтича на 12 април 2024 г.

7. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

7.1. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози преминава към Агенция по вписванията

Правителството прие Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с преминаването на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) към Агенцията по вписванията и цялостната електронизация на регистъра.

Гласуваните на 14 юни 2023 г. изменения на постановления на Министерския съвет предвиждат преминаването на регистъра да се реализира от 1 юли 2023 г.

7.2. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

От Агенцията по вписванията уведомяват, че при заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Финансови въпроси

1. Софийски адвокатски съвет спонсорира участие в международни събития

1.1. Софийският адвокатски съвет подпомогна участието на адвокат Йорданка Бекирска от Софийска адвокатска колегия в първото заседание на Комисията по семейно право към Федерацията на европейките адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE), което се проведе в рамките на Конгреса на FBE в Амстердам (Нидерландия) на 15 юни 2023 г. За целта Съветът отпусна на адвокат Бекирска сумата от 550 евро – такса за участие в Конгреса, както и сумата от 450 евро за самолетни билети.

Съветът отпуска финансирането при условие че адвокат Бекирска оповести, че е финансирана от САК, и изготви доклад за участието си в заседанието на Комисията по семейно право, който да предостави на Съвета за оповестяване на сайта.

(Решение №2096 по Протокол №14 от 07.06.2023 г.)

1.2. Софийският адвокатски съвет ще подпомогне финансово с 600 евро и участието на адвокат Христина Георгиева от Софийска адвокатска колегия като гост-лектор в лятната програма по Европейско и сравнително частно право в Залцбург в периода 9 – 15 юли 2023 г. Съветът отпуска финансирането при условие че адвокат Георгиева оповести, че е финансирана от САК и изготви доклад за участието си в лятната програма, който да предостави на Съвета за оповестяване на сайта.

(Решение №2099 по Протокол №14 от 07.06.2023 г.)

Финансирането и за двете събития е за сметка на средствата от перо „Разходи за участие в международни мероприятия“ от Бюджета на САК за 2023 г.

V. Бази и социална дейност

1. Ползването на ОД „Лозенец“ през летен сезон 2023 г.

Смените, през които адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да ползват Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец през лятото на 2023 г., са както следва:

- Първа смяна: 09.06.2023 г. – 23.06.2023 г. (14 нощувки)

- Втора смяна: 24.06.2023 г. – 08.07.2023 г. (14 нощувки)

- Трета смяна: 09.07.2023 г. – 23.07.2023 г.; (14 нощувки)

- Четвърта Смяна: 24.07.2023 г. – 07.08.2023 г. (14 нощувки)

- Пета смяна: 08.08.2023 г. – 22.08.2023 г. (14 нощувки)

- Шеста смяна: 23.08.2023 г. – 02.09.2023 г. (10 нощувки)

- Седма смяна: 03.09.2023 г. – 13.09.2023 г. (10 нощувки)

Цените за ползване на Оздравителен дом „Лозенец“ за всяка от смените през сезон 2023 г. са идентични с цените от 2022 г. и са съобразени с изискването за начисляване на данък върху добавената стойност в размер на 9%, предвиден за хотелиерска дейност (достъпни в табличен вид тук).

Адвокатите, чиито заявления за почивка в ОД „Лозенец“ са удовлетворени, трябва да внесат дължимите от тях суми до началото на съответната смяна по сметка на Софийска адвокатска колегия в Банка ОББ АД:

IBAN: BG30UBBS88881000586479.

Припомняме, че през летен сезон 2023 г. ресторантът в ОД „Лозенец“ няма да бъде предоставян за ползване под наем или по друг начин поради лошото техническо състояние на сградата, в която се намира (съгласно Решение №1945/05.04.2023 г. на Софийски адвокатски съвет, достъпно тук).

За този период ще бъде в сила и ограничението за ползване на външните части (терасата) на ресторанта, въведено с Решение № 336/24.06.2021 г. (достъпно тук).

По повод на горното Съветът на Софийска адвокатска колегия е предприел своевременно действия и е осигурил поставянето до терасата на ресторанта на ОД „Лозенец“ на преместваемо съоръжение, което да обслужва посетителите, желаещи да се хранят в база „Лозенец“.

2. Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Условия за почивка в хижа „Адвокат“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 875 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 7 юни до 21 юли 2023 г.

2. Списък на дежурни адвокати за юли 2023 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 юли 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец юли 2023 г. ще бъде обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне