Програма за обучения на САК м. Декември 2022 г.

/


1. Дата на провеждане: 06.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: “Същност и прилагане на принципа за отчетност при защитата на личните данни“

Лектор: адв. Димо Господинов

Линк за Zoom участие:

Topic: “Същност и прилагане на принципа на отчетност при защитата на личните данни"

Time: Dec 6, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83086810253?pwd=NUxMbDJ5...

Meeting ID: 830 8681 0253

Passcode: 267688

2. Дата на провеждане: 07.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Правни проблеми на вписванията относно недвижими имоти. Преглед на актуалната практика на съдиите по вписванията и практиката на съдилищата. Подновяване и заличаване на вписвания“

Лектор: адв. Валя Гигова

Линк за Zoom участие:

Topic: “Правни проблеми на вписванията относно недвижими имоти. Преглед на актуалната практика на съдиите по вписванията и практиката на съдилищата. Подновяване и заличаване на вписвания"

Time: Dec 7, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88499089903?pwd=YkFuNDIv...

Meeting ID: 884 9908 9903

Passcode: 532262

3. Дата на провеждане: 08.12.2022 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: „Транспортни престъпления“ – I част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Линк за Zoom участие:

Topic: “Транспортни престъпления” - I част

Time: Dec 8, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81366504065?pwd=dUhLK0x1...

Meeting ID: 813 6650 4065

Passcode: 198062

4. Дата на провеждане: 09.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита на собствеността (структура на член 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ и взаимовръзка с разпоредбите му). Лишаване от собственост - допустими отчуждавания за държавни и общински нужди“

Лектор: адв. Нина Седефова

Линк за Zoom участие:

Topic: “Защита на собствеността (структура на член 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ и взаимовръзка с разпоредбите му). Лишаване от собственост - допустими отчуждавания за държавни и общински нужди"

Time: Dec 9, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87531879189?pwd=VGlVKzcv...

Meeting ID: 875 3187 9189

Passcode: 265037

5. Дата на провеждане: 12.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални въпроси на прилагане на правото на ЕС в държавите членки - изисквания към националните органи, произтичащи от принципите на съответстващо тълкуване, равностойност и ефективност“

Лектор: доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: “Актуални въпроси по прилагане на правото на ЕС в държавите членки - изисквания към националните органи, произтичащи от принципите на съответстващо тълкуване, равностойност и ефективност"

Time: Dec 12, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82121664913?pwd=VkFhMG5y...

Meeting ID: 821 2166 4913

Passcode: 058181

6. Дата на провеждане: 13.12.2022 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: „Транспортни престъпления“ – II част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Линк за Zoom участие:

Topic: “Транспортни престъпления” - II част

Time: Dec 13, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87215767474?pwd=bmw2bmlK...

Meeting ID: 872 1576 7474

Passcode: 586962

7. Дата на провеждане: 14.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Обективно съединяване на искове по ГПК“

Лектор: адв. д-р Анастас Пунев

Линк за Zoom участие:

Topic: “Обективно съединяване на искове по ГПК"

Time: Dec 14, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87559426210?pwd=TkhnZkht...

Meeting ID: 875 5942 6210

Passcode: 587913

8. Дата на провеждане: 15.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на търговската регистрация“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: “Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на търговската регистрация"

Time: Dec 15, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83857849973?pwd=T2FWVkJZ...

Meeting ID: 838 5784 9973

Passcode: 027732

Споделяне