Жана Иванова Кисьова

Жана Иванова Кисьова

Основни членове

Жана Иванова Кисьова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 20 години.

​Кратка професионална биография

Жана Кисьова е завършила Юридически факултет на Софийския университет през 2000 г. Професионалният и опит започва като студент през 1999 г. със стаж в адвокатска кантора „Брага и партньори“, в която продължава като асоцииран адвокат и впоследствие съдружник. През 2015г. създава Адвокатско дружество „Кисьова, Стаменова, Бобчева“, в което и досега е Управляващ съдружник. Дружеството ползва услугите на 5 пълноправни адвокати, 5 адвокатски сътрудници, деловодители, счетоводители и други служители.

Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2002 г., съдружник в Адвокатско дружество „Кисьова, Стаменова, Бобчева“ от 2015г. до момента.

Адвокатско дружество „Кисьова, Стаменова, Бобчева“ специализира в областта на Търговско и дружествено право, Договорно право, Банково и застрахователно право, Финансова регулация, Капиталови пазари, Съдебни спорове и арбитраж, Строително право и строителен арбитраж, Международни договори за строителство, FIDIC, Международен търговски арбитраж.

Адвокат Жана Кисьова специализира в областта на облигационното право, търговското право, дружествено право, търговската несъстоятелност, заповедно и изпълнително производство, международен търговски и строителен арбитраж, правен анализ на предприятия и съвкупности, право на банковите и небанкови финансови институции, застрахователно право. Адвокат Жана Кисьова има специални интереси най-вече при реализирането на сделки с портфейли и цели предприятия, правен анализ на инвестиции и съвкупности (Due diligence), правен анализ на изпълнението на проекти и обществени поръчки.

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия от 2002г.

Арбитър в Арбитражния съд при Сдружение Правна помощ и Медиация от 2011г.

Chartered Institute of Arbitrators от 2013 г.

Заместник председател на Съвета на Софийска адвокатска колегия в периода от 19.03.2021 г. до 30.03.2022 г.

​Организационен опит и умения

Осъществявала е функциите на администратор по Програма за международно сътрудничество на Мрежата на председателите на върховните съдебни институции от Европейския съюз и Франкофонската организация AHJUCAF, както и по линия на международната база със съдебна практика на Върховните съдилища JURICAF.

Организира професионалната подготовка и обучение на младши адвокати и адвокатските сътрудници в управляваното от нея адвокатско дружество.

Владее свободно юридически английски език и юридически френски език.

Споделяне