Дневен ред за 28.04.2021

ДНЕВЕН РЕД

за извънредно заседание на Съвета на САК

на 28.04.2021 г., от 14.00 ч.

1. Приемане на решение за определяне брой и състав на избирателните бюра за допълнителния избор за делегати от САК.

2. Приемане на решение за сключване на договор с дружество, включено в одобрения списък от МФ на дружествата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператори на ваучери за храна за служителите, както и даване на съгласие да се извърши плащане на сумата от 12 000 лв. по договор с избраната фирма.

3. Отмяна на решението на САС от 07.04.2021 г. да се образува дисциплинарно производство по дисциплинарна преписка № 271/2021 г. и връщане на дисциплинарна преписка № 271/2020 г. за изготвяне на нов доклад.

4. Вземане на решение за предоставяне на помощ на адвокати в тежко здравословно състояние.

5. Текущи въпроси по вписвания във водените регистри - адвокатски дружества и промяна на адреси.

Споделяне