Дневен ред за 03.10.2017

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
на РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на САС
03.10.2017 г.


1.Клетва;
2.Кадрови;
3.Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
4.Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП
5.Разпределяне на депозитни дела;
6.Дисциплинарни преписки;
7.Доклад на организационния комитет за подготовката на честването на 120-годишнината от създаването на САС;
8.Обсъждане на предложение и вземане на решение за провеждане на Национално студентско състезание във връзка с честването на 120-годишнината от създаването на САС;
9.Разни.


                Секретар на Софийския адвокатски съвет


                        Адв. Пейчо Пейчев

Споделяне