Дневен ред за 26.09.2017

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
на ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на САС
26.09.2017 г.


 
1.Кадрови;
2.Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3.Разпределяне на депозитни дела;
4.Дисциплинарни преписки;
5.Информация за проведените семинари през м. септември 2017 г. в ОД на САК с. Лозенец;
6.Информация за проведената среща с ръководството на СРС на 21.09.2017 г.;
7.Разни.


                Секретар на Софийския адвокатски съвет


                        Адв. Пейчо Пейчев    

Споделяне