Дневен ред за 19.09.2017

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
на РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на САС
19.09.2017 г.


 
1.Прием;
2.Кадрови;
3.Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
4.Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;
5.Вземане на решение за допускане до изпит на кандидатите за есенната изпитна сесия пред ВАС;
6.Обсъждане и вземане на решение за създаване на документален филм, отразяващ историята на Софийската адвокатура;
7.Дисциплинарни преписки;
8.Молби по чл. 36 (3)ЗА;
9.Разни.

                Секретар на Софийския адвокатски съвет


                        Адв. Пейчо Пейчев

Споделяне