Дневен ред за 12.09.2017

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
на ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на САС
12.09.2017 г.


 
1.Прием;
2.Кадрови;
3.Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
4.Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;
5.Вземане на решение по чл. 33 (3) ЗПП – становище по получени заявления на адвокати от САК за вписване в НРПП;
6.Дисциплинарни преписки;
7.Молби по чл. 36 (3)ЗА;
8.Разни.

                Секретар на Софийския адвокатски съвет


                        Адв. Пейчо Пейчев

Споделяне