Дневен ред за 05.09.2017


Д Н Е В Е Н   Р Е Д
на РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на САС 
05.09.2017 г. 


 
1.Кадрови; 
2.Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 
3.Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;
4.Разпределяне на депозитни дела;
5.Обсъждане на предложение от САС до Председателя на СГС за привеждане на дейността на администрацията на СГС в съответствие с новия ПАС; 
6.Разглеждане и одобряване на правила за отпускане на финансова помощ на адвокатите от САК; 
7.Дисциплинарни преписки; 
8.Разни.                Секретар на Софийския адвокатски съвет


                        Адв. Пейчо Пейчев   

Споделяне