Дневен ред за 18.07.2017

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
на РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на САС
18.07.2017 г.

1. Клетва;
2. Прием;
3. Кадрови;
4. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
5. Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;
6. Разпределение на депозитни дела;
7. Вземане на решение за предаване на ДС на адвокатите, членове на САК, които не са платили три или повече поредни вноски за първото полугодие на 2017 година;
8. Дисциплинарни преписки;
9. Определяне на броя и състава на комисиите към Софийски адвокатски съвет;
10. Разни.                Секретар  на Софийския адвокатски съвет


                        Адв. Пейчо Пейчев

Споделяне