Протокол № 2 от 19.01.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2

На 19.01.2016г. от 14.34 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Обсъждане на отчет на бюджет на САК за 2015 година;

7.  Обсъждане на проектобюджет на САК за 2016 година;

8.  Обсъждане оферта на АПИС за предоставяне на програмен продукт на адвокатите, членове на САК;

9.  Дисциплинарни преписки;

10.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Валентина Видинова Адиркова

5.       Владислав Александров Янев

6.       Георги Ламбрев Бакалов

7.       Ирина Василева Начкова

8.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

9.       Николай Стефанов Руневски

10.     Пламен Йорданов Ангелов

11.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

 1. Георги Ламбрев Бакалов

 2. Ивайло Димитров Данов

 3. Елка Бойчова Пороминска

 4. Пейчо Йорданов Пейчев

 5. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Илиев Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет в 14.34 часа, при дневния ред обявен пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

АНЕЛИЯ МИЛКОВА УЗУНОВА

ВАНЯ ПЕТРОВА РАХНЕВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БУРКОВ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

МАРТИН КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ

СТЕЛА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ВАЛЕРИЯ ЗДРАВКОВА ЧИНОВА

ИВО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ

СВЕТОСЛАВ ДИАНОВ ЖЕЛЕВ

РАДОСЛАВ МАЛИНОВ МИКОВ

АНДРИАН СТАНЕВ БОЯНОВ

МИРЯНА СТОЯНОВА ДОСПЕВСКА

МАРТИН ОГНЯНОВ ЙОРДАНОВ

МЕРИ ПАВЛОВА ПАВЛОВА

ИВАЙЛО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ

АНА ДИМИТРОВА РАЙКОВА

ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУКЕРОВА

ЦВЕТЕЛИНА БОГОМИЛОВА ЦВЕТАНОВА

БИЛЯНА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА

МАРИАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ЕМИЛИЯНОВА ЙОСИФОВА

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ХРИСТОВ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ИВАНОВ ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ

МИРА РУМЕНОВА КАРАДИЛОВА

ЗОРНИЦА МИРОСЛАВОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ КУНТАНДУЛА ЧИСУСЕ

РАЛИЦА МИЛЕНОВА ЛЪЧЕЗАРОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АЛМИШЕВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 18.01.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ПЕТЬО АНДРЕЕВ СТОЯНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ГИГОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. СТОЯН КОСТАДИНОВ СЕДЯНКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. АНЕТА МЕТОДИЕВА АНТОНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ДОНА ДЕНЕВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ДЕНИЦА АТАНАСОВА АРНАУДОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МИЛЕН БОЙЧОВ ПЕЙОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. БОЙКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно             

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 18.01.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ МИЛУИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДИМО ИВАНОВ ИВАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КОЙЧО МАРИНОВ МАРИНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ДЕМЕТРА СЕРГЕЕВА РОХОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.  БИЛЯНА ЛЕОНИДОВА ЛАВЧЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ЦЕКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ВАСИЛЕНА СТОЙЧЕВА ВАЧЕВСКА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. БЕНИСЛАВ ЦАНКОВ ВЪТЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. МАРТИН ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. МАРИЕЛА РУМЕНОВА СПАСОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. КРИСТИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ГЕРГАНА ТРИФОНОВА БАЛЕВСКА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. БИСЕРА АДРИАНОВА КРУМОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. РАДИНА КОНСТАНТИНОВА ТОМАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ЙОАННА ИВАЙЛОВА НАЙДЕНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. АНА КАЛИНОВА БАКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. ЛЮБОМИРА ВАСЕВА ТОДОРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. МАРИЯ БОЙЧОВА ИВАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. ТИХОМИР НИКОЛАЕВ РАЧЕВ  – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23. МАРТИН ПЕТРОВ КАМЕНОВ  – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

24. ЕВТИМ РОСЕНОВ ЗЛАТАНОВ  – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

25. КАТРИН ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

26. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

27. БОРИС ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

28. ПАУЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

29. БОЯН БОЯНОВ БОГДАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

30. ЦВЕТА ИРЖИ АТАНАСОВА– младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

31. РОСИЦА ПЕТРОВА КАВАЗОВА – ПЕТРОВА– младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

32. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

33. АНТОАН СТОЯНОВА ВЕЛЧЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

34. ТОДОР АНТОНОВ ИЛИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

35. МАРИО МОМЧИЛОВ ЙОРДАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

36. ГОСПОДИН МАРКОВ БУМБАРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

37. АНТОНИ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

38. ПЕТЪР  ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Християн

Методиев Георгиев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.01.2016г.

2.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петра

Свиленова Стоянова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2016г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Добрин Костадинов Згуров от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2016г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Петрова Петрова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2016г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Делян

Мартинов Сандулов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.01.2016г.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лъчезар Цветанов Ценков от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.01.2016г.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Сокол Мирославов Недков от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.01.2016г.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Любен Илиев Тодев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.01.2016г.

9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Биляна Красимира Стефанова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.01.2016г.

     10. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Теодора Теодорова Бобчева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2016г.

     11. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Денислав Асенов Асенов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2016г.

12. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светослав Светославов Будинов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.01.2016г.

13. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Стоянка Миленова Йовчева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.01.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 9 “ЗА”

             Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Димитров

     На основание горното, Горното

Р Е Ш И:

     Отхвърля молбата на адвокат Антон Петров Петров за корекция на датата за възобновяване на дейността му като адвокат от 01.01.2010 година на 01.05.2009 година.

По същата молба има решение на Софийския адвокатски съвет от 19.01.2010 година, същото не е обжалвано в законоустановения срок, решението е влязло в сила и не е отменено, поради което адвокатският съвет остава молба Вх. № 171/07.01.2016 година на адвокат Антон Петров Петров без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на личен състав.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 ЗА, временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Ростислав Любомиров Банчев, считано от 12.01.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 ЗА, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Таня Найденова Иванова – Митова, считано от 19.01.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Адв. Тончев влиза в зала в 14.47 часа.

     Адв. Пейчев влиза в зала в 14.47 часа.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елеонора Русинова Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 04.01.2016 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Борис Огнянов Раев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 04.01.2016 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Филипка Георгиева Ковачева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2016 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Крум Методиев Милев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Цветан Петров Начев, считано от 21.09.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 24 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димов и Христов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Ангелов

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Остава без разглеждане заявление за вписване в регистъра на Адвокатско дружество “Антонов, Костадинов и партньори”.

     Указва на дружеството да приведе наименованието си в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (1) и (2)ЗА.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Китанова и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като адвокат – съдружник Делян Пламенов Димов;

Вписва като адвокат – съдружник Мартина Сергеева Горанова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Кръпов и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като адвокат – съдружник Васил Христов Георгиев;

Вписва като адвокат – съдружник Милена Борисова Маринова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Стоева, Куюмджиева и Витлиемов” за отразяване в регистъра на следните промени:

Вписва като управител Павел Николаев Витлиемов;

Дружеството ще се управлява и представлява от управителите Павел Николаев Витлиемов и Ирина Михайлова Стоева.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като адвокат – съдружник Антония Алтимирова Димова;

Вписва като адвокат – съдружник Нина Василева Хаджидимитрова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Митровски и съдружници” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва; София, район Красно село, бул. “Македония” № 21, ет. 1,  ап. 6.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Иван Крумов Иванов и вписва Мирон Йорданов Йорданов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко” и вписва Поля Донкова Донкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко” и вписва Мариета Орлинова Лучева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гунев и Божинова” и вписва Биляна Александрова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Цветелина Георгиева Здравкова и вписва Тити Росенова Здравкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Грозданов и Милушев” и вписва Йорданка Красимирова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Силвия Светославова Александрова и вписва Жанета Миткова Филева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Николай Пламенов Китанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко” и вписва Илиян Стефанов Ангелов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко” и вписва Кристиян Емилов Цанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и партньори” и вписва Ива Едуард Николова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

     12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Йоана Каменова Цветанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

      Гласували: 12 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Руневски, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Григоров, Христова и съдружници” и отписва Господин Марков Бумбаров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов” и отписва Анна Лъчезарова Искрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Бакалова и Дамянов” и отписва Йорданка Димитрова Палазова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на адвокат Албена Петрова Димитрова и отписва Нино Кирилов Стефанов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от девния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

          Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Янев /в гласуването не участва адв. Рунески, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

П

Адв. Данов влиза в зала в 15.11 часа.

Адв. Пороминска влиза в зала в 16.26 часа.

Заседаниетопродължава след почивката в 16.52 часа.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      Да се проведе извънредно заседание на 26.01.2016 година от 14,00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Закривам, колеги, днешното заседание в 19.19 часа.

                               Адв. Петър Китанов: …………………………

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: …………………..

                                     /Секретар на САС/

Споделяне