През летен сезон 2024 г. са осигурени преместваеми обекти за хранене в ОД Лозенец

/


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Софийски адвокатски съвет намери решение, което да замести липсата на ресторанта на територията на ОД Лозенец с разполагането на преместваеми обекти на територията на ОД Лозенец, в които през летния сезон ще се осигури възможност за предлагане на храни и напитки на посетителите.

Може да резервирате избран от Вас период за ползване съобразно обявените смени, като използвате системата за резервация през закритата секция на сайта система за резервации, достъпна на сайта на САК на адрес: https://pay.sak-sas.bg/bg/booking.

Чрез системата може да правите резервации за ползване на базите на САК в Природен парк „Витоша“ и в с. Лозенец.

Адвокатите от САК следва да влязат в личния си профил в закритата секция на сайта на САК (достъпна тук) преди пристъпване към резервация чрез системата, с оглед приложение на предвидените за тях по-ниски цени.

Резервациите чрез системата позволяват на адвокатите, които нямат неплатени задължения за членски вноски незабавно да запазят ползването на избрано от тях помещение, както и да заплатят ползването му, чрез виртуалния пос, интегриран на сайта на САК, както и чрез услугите на EPay или чрез EasyPay. За плащане по някой от посочените начини, следвайте инструкциите, които се визуализират на екрана.

Ако имате затруднения за ползване на закритата секция на сайта, молим първо да проверите дали ползваният от Вас адрес на електронна поща съвпада с този, който е регистриран в Единния регистър на адвокатите. Ако адресът не съвпада, молим да подадете заявление по образец за коригиране на данните.

За удобство сме подготвили кратко ръководство за работа със системата за резервации, с което може да се запознаете тук.

В случай на затруднения за ползване на новата електронна система за резервации, може да подадете заявление за ползване на почивната база в Лозенец и чрез попълване на публикувано на сайта на Софийската адвокатска колегия заявление, което може да бъде подавано в деловодството на САК или на електронен адрес: register@sak-sas.bg. В закритата секция на сайта на САК е осигурена и възможност за попълване и изпращане на електронен формуляр на заявление.

Молим да имате предвид, че заявленията за ползване на стаи, подадени през електронната система за резервации на сайта на САК, ще се разглеждат и обработват с предимство пред останалите заявки. Стаите, резервирани чрез системата и заплатени по указания в системата начин, се изключват от последващо разпределение за периода, за който са резервирани.

Споделяне