Ползване на базата на САК в с. Лозенец, общ. Царево, през летен сезон 2024 г.

Уважаеми колеги,

С решение на Софийски адвокатски съвет по Протокол № 11/17.04.2024 г., Съветът на Софийската адвокатска колегия определи през летния сезон на 2024 г. ОД „Лозенец“ да бъде предоставен за ползване в рамките на 7 (седем) смени, както следва:

I – 17.06-01.07.2024 г. – Първа смяна (14 нощувки);

II – 02.07- 16.07.2024 г. – Втора смяна (14 нощувки);

III – 17.07- 31.07.2024 г. – Трета смяна (14 нощувки);

IV – 01.08-15.08.2024 г. – Четвърта смяна (14 нощувки);

V – 16.08-30.08.2024 г. – Пета смяна (14 нощувки);

VI – 31.08-10.09.2024 г. – Шеста смяна (10 нощувки);

VII – 11.09-18.09.2024 г. – Седма смяна (7 нощувки);

Цените за ползване на Оздравителен дом „Лозенец“ през сезон 2024 г. са определени с решение на съвета на колегията от 17.04.2024 г. и са следните:

1. ЦЕНИ ЗА I-ва СМЯНА (14 нощувки)

1.1. Стая с две легла:

 • за адвокати от САК – 560 лв.
 • за лица, които не са адвокати от САК – 728 лв.

1.2. Стая с три легла:

 • за адвокати от САК – 672 лв.
 • за лица, които не са адвокати от САК – 882 лв.

1.3. Стая с четири легла:

 • за адвокати от САК – 784 лв.
 • за лица, които не са адвокати от САК – 1008 лв.

1.4. Апартамент:

 • за адвокати от САК – 1120 лв.
 • за лица, които не са адвокати от САК – 1232 лв.

2. ЦЕНИ ОТ II-ра ДО V-та СМЯНА вкл. (14 нощувки)

2.1. ЗА АДВОКАТИ ОТ САК:

- Стая с две легла на I етаж – 728 лв.

- Стая с две легла на II и III етаж – 770 лв.

(Когато двойна стая се ползва самостоятелно 602 лв.)

- Стая с три легла на I етаж – 882 лв.

- Стая с три легла на II и III етаж – 924 лв.

- Стая с четири легла на II и III етаж – 1064 лв.

- Апартамент – 1288 лв.

2.2. ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АДВОКАТИ ОТ САК:

- Стая с две легла – 924 лв.

- Стая с три легла – 1134 лв.

- Стая с четири легла – 1344 лв.

- Апартамент – 1568 лв.

3. ЦЕНИ ЗА VI-та СМЯНА (10 нощувки)

3.1. ЗА АДВОКАТИ ОТ САК:

- Стая с две легла на I етаж – 530 лв.

- Стая с две легла на II и III етаж – 560 лв.

(Когато двойна стая се ползва самостоятелно 440 лв.)

- Стая с три легла на I етаж – 645 лв.

- Стая с три легла на II и III етаж – 675 лв.

- Стая с четири легла на II и III етаж – 760 лв.

- Апартамент – 940 лв.

3.2. ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АДВОКАТИ ОТ САК:

- Стая с две легла – 700 лв.

- Стая с три легла – 810 лв.

- Стая с четири легла –980 лв.

- Апартамент – 1120 лв.

4. ЦЕНА ЗА VII-ма СМЯНА (7 нощувки)

4.1. Стая с две легла:

 • за адвокати от САК – 308 лв.
 • за лица, които не са адвокати от САК – 406 лв.

4.2. Стая с три легла:

 • за адвокати от САК – 378 лв.
 • за лица, които не са адвокати от САК – 504 лв.

4.3. Стая с четири легла:

 • за адвокати от САК – 476 лв.
 • за лица, които не са адвокати от САК – 560 лв.

4.4. Апартамент:

 • за адвокати от САК – 644 лв.
 • за лица, които не са адвокати от САК – 700 лв.

Разположението на помещенията по етажи може да разгледате на схемите тук. Схемите са илюстративни.

ПОЯСНЕНИЯ:

1. Цените са за ползване на пълния капацитет на помещението, с изключение на изрично посочените помещения и смени, за които е допустимо единично (самостоятелно) настаняване в двойни стаи. За първите 5 смени е възможно ползване и на половин смяна (7 дни), в случай, че в определения срок не са постъпили заявления за ползване на пълния капацитет на базата за цели смени.

2. За удобство е изградена и вече функционира електронна система за резервации, достъпна на сайта на САК на адрес: https://pay.sak-sas.bg/bg/booking.

Чрез системата може да правите резервации за ползване на базите на САК в Природен парк „Витоша“ и в с. Лозенец.

Адвокатите от САК следва да влязат в личния си профил в закритата секция на сайта на САК (достъпна тук) преди пристъпване към резервация чрез системата, с оглед приложение на предвидените за тях по-ниски цени.

Резервациите чрез системата позволяват на адвокатите, които нямат неплатени задължения за членски вноски незабавно да запазят ползването на избрано от тях помещение, както и да заплатят ползването му, чрез виртуалния пос, интегриран на сайта на САК, както и чрез услугите на EPay или чрез EasyPay. За плащане по някой от посочените начини, следвайте инструкциите, които се визуализират на екрана.

Ако имате затруднения за ползване на закритата секция на сайта, молим първо да проверите дали ползваният от Вас адрес на електронна поща съвпада с този, който е регистриран в Единния регистър на адвокатите. Ако адресът не съвпада, молим да подадете заявление по образец за коригиране на данните.

За удобство сме подготвили кратко ръководство за работа със системата за резервации, с което може да се запознаете тук.

В случай на затруднения за ползване на новата електронна система за резервации, може да подадете заявление за ползване на почивната база в Лозенец и чрез попълване на публикувано на сайта на Софийската адвокатска колегия заявление, което може да бъде подавано в деловодството на САК или на електронен адрес: register@sak-sas.bg. В закритата секция на сайта на САК е осигурена и възможност за попълване и изпращане на електронен формуляр на заявление.

Молим да имате предвид, че заявленията за ползване на стаи, подадени през електронната система за резервации на сайта на САК, ще се разглеждат и обработват с предимство пред останалите заявки. Стаите, резервирани чрез системата и заплатени по указания в системата начин, се изключват от последващо разпределение за периода, за който са резервирани.

Получените заявления, извън електронната система за резервации, ще бъдат разглеждани своевременно и ще бъдете потърсени на посочения от Вас телефонен номер, за уточняване завършването на резервацията и дължимите суми. Цената за резервацията следва да бъде заплатена своевременно, за да бъде запазена стаята. Дължимата сума за ползване на помещението следва да бъде платена по следната сметка на Софийска адвокатска колегия:

BG30UBBS88881000586479 в ОББ АД.

Заявките, по които не е направено плащане, не са гарантирани и заявените за ползване стаи, за които не е направено плащане в кратък срок, ще могат да бъдат резервирани от други желаещи чрез електронната система за резервации. В случай на затруднения или въпроси, може да се свържете с домакина на колегията – г-н Здравко Цветков, тел.: 0879 29 22 51

В случай, че заявленията за ползване надвишават капацитета на базата за съответната смяна, ще бъдат приложени от Софийски адвокатски съвет критериите, определени с решение на Съвета на САК № 251/19.05.2021 г., а именно: 1. Адвокати, които не са ползвали почивната база ОД Лозенец през преходните три години; 2. Адвокати, които нямат непогасени задължения към САК и ВАдвС за предходната календарна година; 3. Адвокати, които не са наказвани дисциплинарно през последните три години;

4. През летен сезон 2024 г. ще бъде осигурена възможност за разполагане на територията на ОД „Лозенец“ на преместваеми търговски обекти, които да предлагат храна и напитки за почиващите в базата.

Софийски адвокатски съвет

Coastline
Coastline © Kees Streefkerk

Споделяне