Покана за участие в научна конференция на 17.10.2023 г., посветена на 90 г. от рождението на проф. д-р Димитър Михайлов

/


Уважаеми колеги,

Катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Национална научна конференция, посветена на 90 години от рождението на проф. д-р Димитър Михайлов. Целта на конференцията е да срещне разнообразни научни позиции в принос към българската правна наука.

Конференцията ще се проведе на 17 октомври 2023 г. (вторник) от 09,00 ч. в Ректората на Университета, бул. „Цар Освободител” № 15, Нова конферентна зала (вход от ул. „Шипка”, ІІ етаж).

Катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отправя покана до адвокатите от адвокатските колегии в страната за вземане на участие в конференцията и в научния форум.

Информацията за изискванията за участие с доклади и научни съобщения е достъпна и на интернет страницата на Юридическия факултет, секция „Научен календар“.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне