Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия избра органите на САК за следващия мандат и делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната

/


На провелия се на 4 февруари 2024 г. допълнителен избор (балотаж) Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия избра и останалите членове в органите на САК за новия управленски мандат. Попълнен е и съставът на делегатската квота от 150 човека, чрез които Софийска адвокатска колегия ще участва в Общото събрание на адвокатите в страната на 24 и 25 февруари т. г. в София.

На първия тур, който се проведе на 27 и 28 януари, Общото събрание избра председател на САК –адвокат Жана Кисьова, и председател на Дисциплинарния съд – адвокат Трендафил Трендафилов. Избрани бяха и 9 от общо 14 редовни членове на Съвета, 2-ма от членовете на Дисциплинарния съд (общо 15 на брой) и 5-ма от общо 7-те членове на Контролния съвет при САК, както и 5-ма от делегатите.

При допълнителния избор (балотаж) са излъчени останалите 5-ма редовни и 12 резервни членове на Съвета, 13 членове на Дисциплинарни съд и 2-ма членове на Контролния съвет. Избрани са още 145 делегати от САК за Общото събрание на адвокатите през февруари т. г.

На първия тур на 27 и 28 януари т. г. от вписаните в избирателните списъци на САК общо 6007 адвокати са гласували 1853 адвокати, 801 от които с пълномощни. Действителните бюлетини за делегати са 1779.

На допълнителния избор (балотаж) на 4 февруари са гласували 1627 адвокати, от които 735 са упражнили право на вот и с пълномощно. Действителните бюлетини за делегати са 1541.

В изборите за органи на Софийска адвокатска колегия като кандидати се включиха общо 95 адвокати от САК. За делегати участие заявиха 312 кандидати – членове на колегията.

Решенията, с които са обявени избраните на първи и втори тур кандидати за органи на Софийски адвокатски съвет и за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната, могат да се обжалват 7-дневен срок от датата на обявяването им пред Висшия адвокатски съвет.

Протоколите на Избирателната комисия са достъпни на сайта на САК тук.

Всички материали от Общото отчетно-изборно събрание са публикувани на сайта на САК в секция „Общо събрание – 2024 г.“ тук.

Споделяне