Конкурс за избор на 40 адвокати, които да предоставят правни консултации на физически лица чрез Националния телефон за правна помощ /НТПП/ за периода 2024 г. – 2025 г.

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 27.10.2023 г. Националното бюро за правна помощ е обявило конкурс за избор на 40 адвокати от САК, които да предоставят правни консултации на физически лица чрез Националния телефон за правна помощ (НТПП) през периода 2024-2025 г. (пълният текст на обявлението е тук).

Кандидатите за участие в конкурса следва да отговарят на следните основни и допълнителни изисквания:

  • да имат адвокатски стаж минимум 5 /пет/ години и професионални знания в поне две области на правото - гражданско, административно и/или наказателно;
  • да нямат дисциплинарни наказания;
  • да са вписани в Националния регистър за правна помощ от не по-малко от 3 /три/ години;
  • да имат отлични умения за общуване;
  • да бъдат любезни и търпеливи.
  • Да притежават компютърна грамотност

За участие в конкурса е необходимо подаването на следните документи:

1. Заявление по образеца, приложено към обявлението (достъпен и тук).

2. Актуална професионална автобиография на български език в Europass формат;

3. Удостоверение от Софийски адвокатски съвет, съдържащо следната информация за адвоката:

  • адвокатски стаж;
  • наложени дисциплинарни наказания;
  • година на вписване в Националния регистър за правна помощ.

Искане за издаване на удостоверението по т. 3 може да направите до Софийски адвокатски съвет с молба, изпратена на електронния адрес на колегията (register@sak-sas.bg) или подадена в деловодството на САК в гр. София, бул. „Тодоро Алексадров“ № 137, ет. 2.

Срокът за подаване на документи е до 15.11.2023 г., като подробности за процедурата, провеждането на предварително обучение и интервю, може да видите в Обявлението на НБПП.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне