Достъп до Експертна правна система за съдебна практика „Лексебра“ в библиотеката на САК

/


Уважаеми колеги,

През 2024 г. за членовете на Софийска адвокатска колегия, посещаващи Библиотека и споделен офис, наред с възможността за ползване на книжния фонд и на четири оборудвани работни места (компютърни конфигурации) с достъп до правно-информационни системи, ще бъде осигурена възможност за достъп и до експертна правна система за съдебна практика „Лексебра“ (подробности за нея тук).

В допълнение за адвокатите от САК, които желаят да се запознаят с функционалностите на системата „Лексебра“ извън Библиотеката и споделения офис, където могат да направят това в рамките на работното време, е осигурена възможност да заявят еднократно едномесечен безплатен достъп до системата за периода от 01.03.2024 г. до 01.04.2024 г. Искането за осигуряване на едномесечен безплатен достъп следва да бъде направено до 15.02.2024 г. чрез попълването на формуляр в закритата секция на сайта САК (тук), като всеки заявител ще получи личен потребителски профил до 01.03.2024 г., а при подновяване до 01.04.2024 г. за всеки ще бъде осигурена 20% отстъпка от редовните цени на абонаментите.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне