Дигитални ресурси в библиотеката на САК

/


Уважаеми колеги,

„Библиотека и споделен офис“ на Софийска адвокатска колегия има удоволствието да ви съобщи, че процесът по реорганизацията е в своята последна фаза. Започна работата по автоматизацията на библиотечните дейности и създаването на Интернет каталог на библиотеката.

Каталогът ще даде информация за наличностите в библиотеката и ще предостави изключителното удобство да търсим информация по различни критерии (автор, заглавие, издателство, предметна рубрика, тема и др.) от вкъщи, кантората или друго място посредством интернет.

Представяме на Вашето внимание допълнителни ресурси (правно-информационна система, списания, годишници, сборници, библиография и търсещи машини) с полезна юридическа информация, които са достъпни по интернет и можете да ползвате безплатно. За някои от тях се изисква регистрация с потребителско име и парола. Линк към дигиталните ресурси можете да намерите тук.

На място в „Библиотека и споделен офис“ може да ползвате компютър с бърза интернет връзка, принтер, копирна и сканираща машина и подръчна юридическа и справочна литература на свободен достъп – закони, съдебна практика, сборници, коментари, речници и др. Предстои обновяване на фонда и закупуване на нова актуална литература в областта правото.

За всички дейности, ще бъдете информирани своевременно, за да можете да ползвате ресурсите, с които разполага библиотеката.

Работното време на „Библиотека и споделен офис“ е от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 ч. с адрес кантора 203 в Търговския дом на бул. "Витоша" № 1 А.

Заповядайте!

Споделяне