Актуална информация за работното време на деловодства и служби на съдилищата в софийски съдебен район по време на лятната инвентаризация

/


През летните месеци и периода на съдебна ваканция със заповед на административните ръководители на съдилищата може да се извършва втора инвентаризация на делата (чл. 93, ал. 2 от ПАС).

Софийски адвокатски съвет отправи запитване до председателите на съдилищата в района на Софийска адвокатска колегия за информация дали са планирани летни инвентаризации и ограниченията на работното време на различните съдебни служби и деловодства за времето на извършването й.

По-долу може да намерите актуална информация за предстоящите инвентаризации през летните месеци в съдилищата в района на Софийски градски съд и Софийски окръжен съд:

Софийски районен съд - в сградите на Софийски районен съд, Наказателно отделение (гр. София, бул. "Ген.Скобелев" № 23), и на Софийски районен съд, Гражданско отделение (гр. София, бул. "Цар Борис III" № 54) няма да се извършва втора инвентаризация, съгласно Писмо от 06.07.2022 г.

Софийски градски съд - Съгласно писмо от 01.07.2022 г. от административния секретар на председателя на Софийски градски съд, в СГС няма да се извършва втора инвентаризация.

Софийски апелативен съд - съгласно писмо изх. № 7608/05.07.2022 г. от Председателя на Апелативен съд – София, в Апелативен съд - София няма да се извършва втора инвентаризация.

Районен съд – Сливница - съгласно писмо изх. № 204/05.07.2022 г. от Председателя на Районен съд – Сливница, в РС – Сливница няма да се извършва втора инвентаризация.

Районен съд – Пирдоп: няма да се извършва втора инвентаризация, за което сме уведомени с писмо изх. № 836/04.07.2022 г. от Председателя на Районен съд – Пирдоп.

Инвентаризация през летните месеци ще се извършва в следните съдилища:

Софийски окръжен съд - Информация за инвентаризацията на делата в Софийски окръжен съд и Заповед № А – 111/01.07.2022 г. може да видите ТУК, в която са посочени ограниченията в работното време на различните деловодства и служби.

Районен съд – Самоков: Информация за инвентаризацията на делата в Районен съд – Самоков и Заповед № 130/30.06.2022 г. може да видите ТУК.

Районен съд – Костинброд: Информация за инвентаризацията на делата в Районен съд – Костинброд и Писмо от 01.07.2022 г. може да видите ТУК.

Допълнително тук ще публикуваме информация за периода на инвентаризацията и ограниченията в работното време на различните деловодства и служби в останалите съдилища в Софийски съдебен район.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне