Обучение на тема: Актуални въпроси на производството по търговски спорове - 28.10.2021

/


Уважаеми колеги,

На 28.10.2021 г., четвъртък, от 14 до 17 часа ще се проведе обучение на тема:

Актуални въпроси на производството по търговски спорове, с лектор д-р Борислав Ганчев, адвокат, главен асистент по Граждански процес

Обучението ще се проведе посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк: https://us02web.zoom.us/j/85383532078?pwd=NDd2TmFQUHd6bGdHUkNhSTNvSk9yUT09

Meeting ID: 853 8353 2078

Passcode: 711714

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес education@sak-sas.bg попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне