Намалено работно време в СРС и отменени заседания

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 19.10.2021 г. до 29.10.2021 г. деловодствата, служби архив и адвокатските стаи в сградите на Софийски районен съд, ще работят с намалено работно време от 9 до 12 ч.

Ограниченията в работното време са въведени със Заповед на Председателя на СРС от 18.10.2021 г.

В периода от 20.10.2021 г. до 29.10.2021 г. в сградата на Наказателно отделение на Софийски районен съд (на гр. София, бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23) няма да се разглеждат дела, насрочени в отгрити съдебни заседания, с изключение на производствата изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ.

Ограничението е въведено със Заповед на Председателя на СРС от 19.10.2021 г. 

Софийски адвокатски съвет

Споделяне