САС отпуска финансови помощи за заболели от COVID-19 адвокати от САК

/


Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет пое инициативата и откри в ОББ дарителска сметка за физически и юридически лица с цел подпомагане на адвокати, вписани в регистрите на САК, без финансови задължения към САК и ВАдвС, засегнати от пандемията COVID-19.

Съгласно приетите от съвета Правила за реда и условията за набиране и разходване на средства по дарителска сметка на САК, даренията се предоставят на заболели от коронавирусна инфекция адвокати от САК, намиращи се в тежко здравословно състояние (приети за болнично лечение в ковид отделение или реанимация) и едновременно с това в тежко финансово състояние. Тези обстоятелства се установяват чрез заявление от лицето, от член на неговото семейство или от колега- адвокат от САК, придружено от медицински документи и декларация за гражданско и имуществено състояние, подписана лично от адвоката. Прилага се и документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидата за финансова помощ, по която следва да се преведат отпуснатите средства.

Получателите на финансови помощи се определят с решение на Софийския адвокатски съвет, след доклад на Комисията за социално подпомагане към САС.

Заявлението и Декларацията може да изтеглите тук:

Заявление за ковид заболелите

Декларация за гражданско и имуществено състояние

Правила за реда и условията за набиране и разходване на средства по дарителска сметка на САК може да видите ТУК

Даренията на парични средства се приемат с превод на дарената сума по следната специална банкова сметка на САК за набиране на дарения в „ОББ“ АД:

IBAN: BG97 UBBS 8888 5000 6723 40

BIC: UBBSBGSF

Софийски адвокатски съвет

Споделяне