График на обученията и публичните дискусии до края на м.януари 2021г.

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че до края на месец януари 2021 година ще се проведат още две онлайн обучения на САС, а именно:

- 20.01.2021г. /сряда/ от 14 часа до 17 часа ще се проведе обучение на тема: "Гражданскоправни последици от нарушение на конкурентното право" с лектор Андрей Георгиев, съдия в Районен съд София.

- 26.01.2021г. /вторник/ от 14 часа до 17 часа на тема: "Съдебен контрол в досъдебното производство. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. Съдебен контрол при събирането на доказателства в досъдебното производство", с лектори Мирослава Тодорова, съдия в Софийски градски съд и Калин Калпакчиев, съдия в Апелативен съд София. Формат – обучение чрез казуси.

Обученията ще бъдат организирани под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/81032922505?pwd=V2hzb1Y0MlUxRXF1T1E4K1AzSncwdz09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 810 3292 2505
Passcode: 397611

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Уведомяваме Ви също така, че до края на месец януари 2021 година ще се проведат две публични по концепцията за нов Закон за адвокатурата, организирани от Софийския адвокатски съвет съвместно с ОСА и ФОБА, а именно:

- 21.01.2021г. /четвъртък/ от 14 часа до 17 часа дискусията ще е на тема: ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ НА АДВОКАТИТЕ. АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА. УЧРЕДЯВАНЕ. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА. ЛИКВИДАЦИЯ. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

- 28.01.2021г./четвъртък/ от 14 часа до 17 часа дискусията

ще е на тема: ПРАВЕН СТАТУТ НА АДВОКАТУРАТА; ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ; ИЗБОРИ; ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА; ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ; АДВОКАТСКИ СЪВЕТИ КЪМ КОЛЕГИИТЕ; КОНТРОЛЕН СЪВЕТ; ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД.

Дискусиите ще са под формата на уебинар.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне