Дарителска кампания за адвокати от САК, заболели от COVID-19

/


Уважаеми колеги,

На 23-ти март 2020г. Софийският адвокатски съвет започна дарителска кампания за набиране на средства в помощ на заболели от коронавирусна инфекция адвокати от САК. Всички колеги, които имат възможност и искат да участват в благородната инициатива, могат да превеждат парични суми по следната банкова сметка:

BG97 UBBS 8888 5000 6723 40, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД с титуляр САК

Към този момент в сметката са събрани 12 875 /дванадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лева.

Благодарим на колегите, които първи се включиха в инициативата: Адвокатско дружество "Чаталбашев, Петкова и Иванова" и Адвокатско дружество "Делибалтов, Милкова, Иванова", които дариха по 5 000 /пет хиляди/ лева.

За своевременната им проява на съпричастност Софийският адвокатски съвет взе решение тези дружества да бъдат удостоени с награда – почетния плакет на САК.

На всички дарители ще бъдат връчени благодарствени грамоти.

Допълнително ще Ви уведомим за реда, по който може да се кандидатства за финансова помощ от дарените средства.

Периодично ще обявяваме разпределението на събраните суми.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне