Започват публичните дискусии по концепцията за нов ЗА

/


На заседанието си от 01.12.2020г. Софийският адвокатски съвет взе решение за провеждане на поредица от публични дискусии по концепцията за нов Закон за адвокатурата.

Софийският адвокатски съвет смята, че обсъждането на концепцията за нов Закон за адвокатурата ще доведе до намиране на консенсус по важните за адвокатурата въпроси.

Публичните дискусии ще се провеждат под формата на уебинари всеки четвъртък в часовия интервал от 14ч. до 17ч.

Първата дискусия ще започне в 15ч. на 03.12.2020г./четвъртък/.

Всички колеги, които желаят да се включат в дискусията, могат да използват следния линк: https://us02web.zoom.us/j/81183999179?pwd=MHJSUlhOUk8wZmVjWVJwQXdGYzJtQT09

В скоро време предстои разкриването на виртуални и физически ПОС терминали, които ще облекчат значително колегите от САК при плащане на членски внос към САК и ВАдвС, както и на осигурителни вноски към ОК „Адвокат“.

На заседанието беше взето решение за осигуряване на „зелен коридор” за бързи антигенни тестове за COVID-19 за адвокатите от САК. Механизмът, по който ще се осъществява услугата и лабораториите, в които ще се извършват изследванията, ще бъдат допълнително оповестени.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне