Home Новини Поздравление от Председателя на САК адв. Ивайло Данов по случай професионалния празник на българските адвокати

Поздравление от Председателя на САК адв. Ивайло Данов по случай професионалния празник на българските адвокати

Уважаеми колеги!

Честит професионален празник!

В този важен за българската адвокатура ден, ми се иска да припомня част от заявеното от д-р Константин Стоилов, един от създателите на първия „Закон за адвокатите“ през 1888 година, а именно, че за адвокатите:“...се изискват първо нравствени качества, после умствени. Нравствени, защото на адвоката се поверяват именията и честта на хората, от тях зависи тяхното спасяване или опростяване, наконец – на него се поверяват такива тайни, които ако е нечестен, може да повреди на своите клиенти и на обществото, а тъй също и на съдилището“.

В настоящата действителност, в която редица човешки ценности са застрашени от изчезване или принизяване, думите на този забележителен български юрист и адвокат намират своето все по-голямо значение и смисъл. Дълбокото ми убеждение е, че българските адвокати отговарят на заложените още в първия ни закон стандарти – да притежават високи нравствени качества и професионализъм. Всички Вие ги проявявате всекидневно в битката за утвърждаване на върховенството на правото и за отстояване на демокрацията в нашето общество. Вярвам, че Вашият професионализъм и отдаденост са гаранция за защита интересите на българските граждани, които все по-отчетливо се нуждаят от справедливост.

Пожелавам Ви преди всичко здраве, професионални и лични успехи!

Бъдете все така изпълнение с ентусиазъм, сили и енергия, за да продължите да упражнявате достойно нашата професия и да градите доброто име на българската адвокатура!

адв.Ивайло Данов
Председател на САК

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021