Поздравление от Председателя на САК адв. Ивайло Данов по случай професионалния празник на българските адвокати

/


Уважаеми колеги!

Честит професионален празник!

В този важен за българската адвокатура ден, ми се иска да припомня част от заявеното от д-р Константин Стоилов, един от създателите на първия „Закон за адвокатите“ през 1888 година, а именно, че за адвокатите:“...се изискват първо нравствени качества, после умствени. Нравствени, защото на адвоката се поверяват именията и честта на хората, от тях зависи тяхното спасяване или опростяване, наконец – на него се поверяват такива тайни, които ако е нечестен, може да повреди на своите клиенти и на обществото, а тъй също и на съдилището“.

В настоящата действителност, в която редица човешки ценности са застрашени от изчезване или принизяване, думите на този забележителен български юрист и адвокат намират своето все по-голямо значение и смисъл. Дълбокото ми убеждение е, че българските адвокати отговарят на заложените още в първия ни закон стандарти – да притежават високи нравствени качества и професионализъм. Всички Вие ги проявявате всекидневно в битката за утвърждаване на върховенството на правото и за отстояване на демокрацията в нашето общество. Вярвам, че Вашият професионализъм и отдаденост са гаранция за защита интересите на българските граждани, които все по-отчетливо се нуждаят от справедливост.

Пожелавам Ви преди всичко здраве, професионални и лични успехи!

Бъдете все така изпълнение с ентусиазъм, сили и енергия, за да продължите да упражнявате достойно нашата професия и да градите доброто име на българската адвокатура!

адв.Ивайло Данов
Председател на САК

Споделяне