Събиране на вземанията на САК към адвокати от колегията

/


Уважаеми колеги,

В изпълнение Решение на Общото събрание на САК от 28.01.2020 г., Софийският адвокатски съвет предприе действия по събиране на вземанията на колегията от адвокати, които не са платили наложените им глоби и разноски по дисциплинарни дела.

Обръщаме се към всички адвокати, членове на САК, които желаят PRO BONO в полза на колегията да водят заповедни и изпълнителни производства срещу дисциплинарно наказани адвокати, да заявят това в срок до 20.11.2020г. на електронната поща на САК - register@sak-sas.bg, като посочат имената си, телефон и ел.поща за контакт с тях.

Обръщаме се и към всички адвокати от САК, длъжници към касата на колегията, с предложение за сключване на нотариално заверени споразумения за разсрочване на вземанията, в случай че колегите нямат възможност да заплатят изцяло задълженията си към САК.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне