Важно съобщение

/


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 09.10.2020 г. Висшият адвокатски съвет взе решение, съгласно което на адвокати, които не са изпълнили задължението си за плащане на вноските за 2020 г., няма да се предоставят стикери за 2021 г., чрез които се извършва ежегодната заверка на адвокатската карта по чл. 9, ал. 5 ЗА. Стикерът за заверка на адвокатската карта за 2021 г. ще бъде предоставен след заплащане на вноските за 2020 г. към бюджета на Висшия адвокатски съвет.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне