АНКЕТНА КАРТА повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК

/


Уважаеми колеги,

Въпреки обявената в Република България извънредната епидемиологична обстановка, Софийският адвокатски съвет продължава дейността си за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК.

Ето защо, Ви каним  в срок до 13ч. на 28.09.2020г./понеделник/  да изразите своето мнение като попълните приложената по-долу кратка анкетна карта, свързана с обучителната програма на съвета до края на настоящата година.

АНКЕТНА КАРТА повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК

Софийски адвокатски съвет

Споделяне