Приемен ден на Председателя за м. септември 2020 г.

/


Уведомявамe Ви, че приемният ден на Председателя на САК - адв.Ивайло Данов за м.септември 2020 г. ще бъде на 24.09.2020 г. /четвъртък/ в часовия интервал от 14.00 до 17.00 часа.

Моля да си запишете предварително час на тел.: 02/9048002.

Споделяне