ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

/


Уважаеми колеги,

Висшият адвокатски съвет със свое решение от 24.07.2020 година е приел ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в изпълнение на задълженията по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП.

В приложения линк  или от сайта на Висшия адвокатски съвет на адрес www.vas.bg можете да се запознаете с тяхното съдържание.

Във връзка с приетия проект, Софийският адвокатски съвет уведомява всички колеги, че могат да изразят становища и мнения по проекта в срок до 03.08.2020 година до Висшия адвокатски съвет, на адрес - гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1а или на електронната поща arch@vas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне