Магистърска програма „Защита на основните права“ - ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

/


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага за първа година магистърска програма „Защита на основните права“. Тя е посветена на най-важните и най-актуални въпроси, свързани с правата на човека в българското, международното и европейското право. В програмата преподават водещи специалисти от теорията и практиката в областта на теорията на правото, конституционното и сравнителното конституционно право, международното публично право, международното частно право и правото на ЕС. Програмата има подчертана практическа насоченост.

Студентите в нея ще бъдат запознати с правата на човека в юриспруденцията на българските съдилища, на Конституционния съд, на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. Предлагат се изключително актуални теми, свързани с правата на човека в глобалното информационно общество и новите технологии, хоризонталното действие на правата на човека в частноправни отношения, защитата на потребителите и др.

Магистърската програма „Защита на основните права“ има продължителност от два семестъра. Кандидатстването започва на 1 август 2020г. Обучението започва на 1 октомври 2020г.

Брошурата с подробна информация за магистърската програма можете да намерите на сайта на ЮФ на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ и да изтеглите от тук: https://www.law.uni-sofia.bg/sites/default/files/03%20Master/Brochure%20MA%20human%20rights.pdf

                                                                                        Софийски адвокатски съвет

Споделяне