Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Име Kарта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
В. К. В. SAK10145 1000393410
Г. Д. М SAK10146 1500654710
З. С. Д. SAK9912 1700034510
Н. А. А. SAK10147 1000601010
П. С. Д. SAK10148 1800618810
С. П. Б. SAK10149 1900283910
*Асистенти* ----- -----
В. И. Г. SAK10150 5100154110
Д. М. М. SAK10151 5500154010
Д. Б. Р. SAK10152 5700122410
М. Л. Л. SAK10153 5800154210
Т. А. И. SAK10154 5000152810

 

Споделяне