Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kарта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.Х.Д. SAK10076 1400730010
2 А.А.Д. SAK10077 1600729910
3 В.А.Т. SAK10078 1800731410
4 В.С.Д. SAK10079 1100731310
5 В.И.В. SAK10080 1900121210
6 В.К.М SAK10081 1000730110
7 Г.Д.Н. SAK10082 1200732510
8 Д.Г.П. SAK10083 1000314310
9 Д.П.П. SAK10084 1000732010
10 Д.В.П. SAK10085 1500730810
11 Е.А.М. SAK10086 1500731210
12 Е.Г.Д. SAK10087 1000729810
13 Ж.Й.Д. SAK10088 1200099510
14 И.С.С. SAK10089 1000197510
15 И.И.Д. SAK10090 1300730310
16 Й.П.М. SAK10091 1000731610
17 Й.С.П. SAK10092 1700730210
18 К.А.В. SAK10093 1300731810
19 К.Ж.С. SAK10094 1300589310
20 Л.С.Ц. SAK10095 1600732410
21 Л.Г.Т. SAK10096 1700728110
22 М.П.Т. SAK10097 1000730410
23 М.М.Д. SAK10098 1300732210
24 Н.Н.А. SAK10099 1700732110
25 П.С.П. SAK10102 1900731110
26 П.Г.Р.-С. SAK10103 1200730610
27 П.П.П. SAK10104 1100730910
28 Р.А.Х. SAK10105 1000732310
29 С.Н.Х. SAK10107 1400731510
30 С.Ю.Г. SAK10108 1700731710
31 С.В.Т. SAK10109 1900730710
32 С.Ц.Т. SAK10110 1500410210
33 Х.Т.Х. SAK10111 1900732610
34 Х.Ц.П. SAK10112 1200731010
*Младши* ----- -----
1 А.А.К. SAK10113 4600194110
2 З.В.К. SAK10114 4200194210
3 К.А.М. SAK10115 4900194310
4 Л.А.Г. SAK10116 4500194410
5 М.Р.М. SAK10117 4800194610
6 М..П.Ш. SAK10118 4100194510
7 Н.Й.Д. SAK10119 4400194710
8 Н.Н.У. SAK10120 4000194810
9 П.Д.Н. SAK10121 4700194910
10 С.С.М. SAK10122 4800195010
11 С.П.С. SAK10123 4400195110
12 Ц.М.П. SAK10124 4000195210
13 Я.Т.К. SAK10125 4700195310
*Асистенти* ----- -----
1 А.С.С. SAK10126 5600153310
2 А.Л.М. SAK10127 5100152210
3 А.В.Ч. SAK10128 5700151110
4 В.Д.Д. SAK10129 5400152410
5 В.Б.В.-Я. SAK10130 5000152510
6 Д.С.М. SAK10131 5500152110
7 Е.К.К. SAK10132 5905224073
8 И.Г.Т. SAK10133 5900096410
9 И.Д.К. SAK10134 5000019410
10 Й.Г.Б. SAK10135 5500151710
11 К.Г.З. SAK10136 5000151310
12 К.Г.И. SAK10137 5800151910
13 К.К.И. SAK10138 5100151810
14 К.Г.А. SAK10139 5500017640
15 М.И.И. SAK10140 5000139510
16 М.И.Ц. SAK10141 5700152610
17 П.Ц.Б. SAK10142 5600152910
18 Р.Х.К. SAK10143 5600116810
19 Х.М.М. SAK10144 5700153010

Споделяне