Анкета за летен отдих

/


Уважаеми колеги,

Провеждаме анкета, която ще е активна до 14 часа на 11 май 2020 г. (понеделник), за това кои от Вас биха почивали в Оздравителния дом на САК в с.Лозенец в периода от 01.07.2020 г. до 13.09.2020 г. с оглед вземане на информирано решение от Софийския адвокатски съвет, относно възможността за евентуалното организиране на летен сезон 2020 г.

Моля да последвате линка и да гласувате с „ДА” или „НЕ”.

Председател на САК,

адв.Ивайло Данов

Споделяне