COVID – 19 - открита дарителска сметкa в полза на адвокатите от САК

/


Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че на 23.03.2020 година, Софийският адвокатски съвет прие решение за откриване на банкова сметка в лева: BG97 UBBS 8888 5000 6723 40, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД с титуляр САК за набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от Колегията.

По горепосочената сметка желаещите адвокатски дружества, съдружия и самостоятелно практикуващи адвокати от САК могат да дарят парични суми, съобразно със своите възможности.
Благодарим на колегите, които вече откликнаха и направиха своите дарения!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Споделяне