СЪОБЩЕНИЕ

/


Уважаеми колеги,

Вчера - 31.03.2020 г., от 14.20 до 19.05 часа се проведе второто дистанционно заседание на Софийския адвокатски съвет чрез конферентна и видеоконферентна връзка.
С краткия текст на протокола от това заседание можете да се запознаете тук

На 24.03.2020 г. се проведе първото дистанционно заседание на Софийския адвокатски съвет чрез конферентна и видеоконферентна връзка.
С краткия текст на протокола от това заседание можете да се запознаете тук

Вчера - 31.03.2020  г. Съдийската колегия на ВСС проведе заседание, на което бяха актуализирани и допълнени мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Р. България.
С актуалния текст на тези мерки можете да се запознаете тук http://www.vss.justice.bg/page/view/104970

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Споделяне