Заповед на министъра на здравеопазването

/


Уважаеми колеги,

С последната за сега Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването можете да се запознаете тук.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне