Предложение относно определянето на служебен защитник

/


Изх. № 646
Дата: 26.03.2020

 

ДО
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДО
НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

КОПИЕ
ДО
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


    ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от АДВ.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ,
действащ в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, с БУЛСТАТ 121296429, с адрес за контакти: гр.София, п.к.1307, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и имейл за контакти: register@sak-sas.bg

 


Уважаеми колеги,

Във връзка с Решението на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Р.България, Решението на Съдийската колегия на ВСС от 15.03.2020 г., взето във връзка със създадената епидемична обстановка в страната и приетите мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция и Заповедите, издадени от Министъра на здравеопазването по тези поводи, правя следното предложение:

Да дадете указания на органите на разследването при искане за определяне на РЕЗЕРВЕН ЗАЩИТНИК по реда на Закона за правната помощ да посочват НЕОТЛОЖНОСТТА на планираните процесуално-следствени действия, за да могат Съветите на адвокатските колегии да преценяват следва ли да се определя такъв защитник, или следва да се откаже, ако обвиняемото лице е съответно представлявано от договорен или вече назначен служебен защитник и планираните с него процесуално-следствени действия НЕ са НЕОТЛОЖНИ, както и ако не са спазени препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция, които гарантират здравето и живота на българските граждани, в т.ч. и на българските адвокати.

В САК постъпиха много запитвания по тези въпроси и соча конкретно запитване по ДП № 3286 ЗМ 95/2019 г. по описа на ГДНП-МВР, пр.пр. 958/2019 г. на Специализираната прокуратура.

Производството се води срещу осем лица, за седем от които е определена мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА.

Максимално определения от закона срок на задържане на арестуваните по делото лица изтича на 30.04.2020 г.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                        СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ:
                                               (адв. Ивайло Данов)

Споделяне