ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на сайта на ВАдвС може да се запознаете със следната важна информация:
-    Преминаване на адвокатите през създадените контролно-пропускателни пунктове в областните градове срещу представяне само на адвокатска карта и попълнена декларация за неотложността на пътуването https://www.vas.bg/bg/a/advokatite-preminavat-prez-oblastnite-kpp-samo-sreshchu-advokatska-karta-i-deklaratsiya

-    Закона за мерките и действията по време на извънредно положение - в Държавен вестник
https://www.vas.bg/bg/a/zakont-za-merkite-i-deystviyata-po-vreme-na-izvnredno-polozhenie-v-drzhaven-vestnik

-    Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет след 10.03.2020 г. https://www.vas.bg/bg/a/informatsiya-za-deynostta-na-visshiya-advokatski-svet-sled-10032020-g

Софийски адвокатски съвет

Споделяне