Решениена САС за вноската към САК

/


Уважаеми колеги,

Както Ви уведомих вчера, Софийският адвокатски съвет днес разгледа и взе решение, с което определи месечната вноска към САК да е в размерна0 (нула) лева за период от 3 (три) месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.

Адвокатите от САК, които вече са платили дължимите си вноски към колегията за месеци март, април и/или май 2020 г., сумата ще бъде приспадната от вноските за следващите месеци на 2020 г., респективно на 2021 година за тези адвокати от САК, които са платили изцяло членския си внос към колегията за 2020 година.

Това решение беше прието с почти пълно единодушие от основните членове на Съвета и беше подкрепено в обсъжданията от огромното болшинство колеги, изразили мнение по този въпрос.

За всички въпроси, свързани с осигуряването на членовете на ОК „Адвокат“, вчера е качено съобщение на сайта на САК, с което можете отново да се запознаете тук

Бъдете здрави и Господ да Ви пази!

 
Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Споделяне