Становище

/


Уважаеми колеги,

Становище на Софийския Адвокатски Съвет по законопроекта за изменение и допълнение на наказателният кодекс 054-01/31.01.2020г. внесени от група народни представители може да видите тук

Софийски адвокатски съвет

Споделяне