IN MEMORIAM

/


СОФИЙСКИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на починалия на 29 февруари 2020 г. адв.Хари Андреев Владимиров, който 39 години беше член на Софийската адвокатска колегия.

Адв.Хари Владимиров 12 години беше член на Софийския адвокатски съвет, 2 години - член на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия и 3 години - член на Висшия дисциплинарен съд.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне