СЕМИНАР „МЕДИАЦИЯТА В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ“

/


Дата: 20-ти март 2020 г.

10:30 – 17:30

Място

България

София, Зала „ЮСТИЦИЯ“, Софийски Районен Съд,

Бул. „Генерал Скобелев“ № 23

 

10:30 – 11:00              Регистрация

11:00 – 11:15              Официално откриване и приветствия

 

11:15 – 11:30              Въведение

Проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС, адвокат, ПИС, медиатор

 

Модератор: Проф. Владя Борисова

 

11:30 – 12:00              Характеристика на споровете в областта на индустриалната собственост. Представяне на Апелативните състави на СЕСИС и на предимствата на медиацията. Опитът на СЕСИС с примери от практиката.

Г-н Гордън Хъмфрис, председател на 5-ти Апелативен състав и акредитиран медиатор (CIArb)

 

12:00 – 12:40              Административни и практически аспекти на медиацията в Апелативните състави на СЕСИС, насоки: кога и при какви спорове да се използва медиация; как да изберем медиатор; кой да участва в процедурата; колко време ще продължи; какво да очакваме; може ли да има изпълнение на споразумението; как да процедираме ако медиацията завърши без споразумение.

Тенденции в развитието на медиацията в индустриалната собственост.

Г-н Свен Щюрман, Председател на 2-ри Апелативен състав и акредитиран медиатор (CEDR)

 

12:40 – 13:00              Практики на Софийски градски съд в дела за индустриална собственост. Съдебно препращане към медиацията.

Г-н Владимир Вълков, съдия, Софийски градски съд

 

13:00 – 14:00              Обяд

 

Модератор: Г-жа Симона Такова, адвокат, ПИС, представител за Европейски патенти, марки и дизайн, медиатор, зам.председател на ПАМБ и член на ЦСМ.

 

14:00 – 14:45              Ролята на експертите от Патентно ведомство; адвокатите; представителите на индустриална собственост.

Г-жа Антония Якмаджиева, директор на Дирекция „Спорове и административно-наказателна отговорност“ на Патентното ведомство на Република България

Г-жа Иванка Пакиданска, адвокат, ПИС, европейски патентен представител, оценител на нематериални активи.

 

14:45 – 15:30              Необходимост и предложения за законодателни промени в специалните закони в Република България.

Други алтернативни способи за разрешаване на спорове. Онлайн медиация.

Г-жа Станимира Стойчева, адвокат и медиатор, член на ЦСМ

Г-жа Елиза Николова, адвокат и медиатор, председател на ПАМБ.

 

15:30 – 15:45              Кафе пауза

 

15:45 – 16:15              Представяне на Споразумението за Единен патентен съд /ЕПС/ и основните положения в него: обхват, структура на съда, източници на правото, юрисдикция и др. Създаване на Център и правила за медиация на ЕПС.

Г-н Теофил Маргелос, президент на Апелативните състави и акредитиран медиатор (CIArb& CEDR)

 

16:15 – 16:45              Основни положения на Конвенцията на ООН за изпълнение на международните споразумения, постигнати в резултат на медиация /Сингапурската конвенция за медиация/.

Г-н Гордън Хъмфрис, председател на 5-ти Апелативен състав и акредитиран медиатор (CIArb)

16:45 – 17:30              Дискусия и закриване

Споделяне