Приемен ден на Председателя за м. февруари 2020 г.

/


Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ми ден за м.февруари 2020 г. ще бъде 27.02.2020 г. /четвъртък/ в часовия интервал от 11.00 до 13.00 часа.

Моля да се запишете предварително на тел.: 0888 015 292 – адв.Ивайло Данов.


Председател на САК
                                (адв.Ивайло Данов)

Споделяне