ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГРУПОВА ПОЛИЦА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“

/


Уважаеми колеги,

По силата на сключен от Висшия адвокатски съвет договор за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, е осигурена възможност на всички желаещи адвокати да се присъединят към полицата.

Застрахователното покритие е със срок 1 година, считано от 23.01.2024 г. при застрахователен лимит 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева) за едно събитие и в агрегат.

Към полицата може да се присъедините по един от следните начини:

1. Като попълните прикаченото заявление по-долу, подпишете с електронен подпис и изпратите на имейл botova@bigcom.eu. За да свалите заявлението трябва да сте влезли в профила си за закритата секция на сайта тук.

2. Ако нямате електронен подпис, попълнете бланката и я запишете във формата в който е. Разпечатайте я, подпишете на хартия и сканирайте. Задължително и двете бланки, попълнената първоначално в pdf и подписаната, сканирана бланка, изпратете на имейл botova@bigcom.eu.

3. Ако желаете да заявите допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв., може да отбележите това в образеца на заявлението, като задължително посочете актуален имейл адрес и телефон, за да може от Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани да се свържат с Вас и да уточните изготвянето, подписването и заплащането на анекса Ви.

4. Образци на заявления ще бъдат на разположени във всеки от касовите салони на Софийска адвокатска колегия – в Търговския дом в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, и в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Желанието си да се присъедините към груповата полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2024 г., следва да заявите до 26 февруари 2024 г. В този случай застрахователното покритие ще бъде в сила от 23.01.2024 г. включително и няма да имате прекъсване, ако сте се включили в миналогодишната групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“. При подаване на заявление след 26.02.2024 г. ще бъдете включени в полицата от датата на подаването му до 22.01.2025 г.

След приключване на кампанията от 06.03.2024 г., можете да получите сертификатите си за включване в застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ от библиотеката Софийска адвокатска колегия в Търговски дом в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а.

За всички присъединили се към груповата полица са договорени преференциални тарифи за други застраховки в Булстрад Виена Иншурънс Груп от които можете да се възползвате.

Софийски адвокатски съвет

Само за регистрирани.

Споделяне