Програма за обучения за м. Ноември 2023 г.

/


Уважаеми колеги,

През м. ноември 2023 г. адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да присъстват на следните обучения, организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев":

1. На 02.11.2023 г. от 12:30 ч. до 17:30 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Нови промени в Закона за управление на етажната собственост“ с лектор проф. дн Стоян Ставру – адвокат от САК

2. На 06.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Прекратяване на правната помощ в досъдебното и в съдебното производство – дискусия“ с лектор адвокат Калина Петрова.

3. На 07.11.2023 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Вътрешнонационално и международно отвличане на дете от родител без/със знанието и съгласието на другия родител“ – хибриден семинар на английски език, организиран от Комисията по семейно право на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) с лектори адвокат Йорданка Бекирска – президент на Комисията по семейно право на FBE (България), адвокат Клеменс Брасенс (Франция), адвокат Моник Стенгел (Франция), адвокат Нуно Кардозо-Рибейро – (Португалия), адвокат Ванеса Ндумбе (Швейцария) и адвокат Каролина Марин Педреньо (Обединено кралство).

4. На 08.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Съдебна защита при обжалване на действия и откази на съдебния изпълнител“ с лектор съдия Красимир Машев.

5. На 09.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални въпроси на недействителността на потребителските договори по ЗПК“ с лектор съдия Васил Александров.

6. На 13.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Защита при процесуално незаконосъобразно изпълнение. Обжалване на разпределението“ с лектор съдия Красимир Машев.

7. На 14.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Свободата на изразяване в практиката на ЕСПЧ и българските съдилища – предизвикателства и тенденции“ с лектор адвокат Александър Кашъмов.

8. На 15.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Дружество с променлив капитал“ с лектор проф. дюн Ангел Калайджиев – адвокат от САК.

9. На 16.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Проблеми на въззивното обжалване по ГПК. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното обжалване“ – I част с лектор доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

10. На 20.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Деликти, осъществени чрез слово. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Васил Александров.

11. На 21.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Законът за защита от домашно насилие и правната помощ – предизвикателства и практически аспекти“ с лектор адвокат Елка Пороминска.

12. На 23.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Проблеми на въззивното обжалване по ГПК. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното обжалване“ – II част с лектор доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК.

13. На 27.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Охранителни производства по ЗН. Специални правила за наследяване от недееспособни лица“ с лектор съдия Светлана Калинова.

14. На 28.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Нови моменти в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от юли 2023 г. Практически аспекти“ с лектор адвокат Георги Денборов

15. На 29.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Презентационни умения“ с лектор проф. д-р Даниела Илиева.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници от България в курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“, който ще започне на 19 декември 2023 г. с откриващ присъствен семинар в гр. Атина, Република Гърция, при домакинството на Атинската адвокатска колегия.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 16.11.2023 г.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете в прилжонения файл (моля, кликнете върху текста).

Споделяне