Покана за среща в „ДНИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА 2022“

/


На 16.11.2022 г. от 16 часа в зала 502 в сградата на СРС, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54 ще се проведе среща по време на инициативата „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА“, провеждани ежегодно от Центъра за спогодби и медиация.

Целта на срещата е да се обсъдят актуалните въпроси на развитието на медиацията в България и участието на адвокатите в процеса. Адвокатите могат да изложат техните виждания и препоръки във връзка с предложението за задължителна съдебна медиация по някои категории граждански и търговски дела.

Желаещите мога да потвърдят участие на електронна поща spogodbi@srs.justice.bg в срок до 14.11.2022 г. (включително).

Споделяне